Det tyska framgångskonceptet - så skapas utrymme för utryckningsfordon på motorvägen

Kontrollera registreringsnummer
SE

Tysklands motorvägar, kända under begreppet "Autobahn, är i regel hårt belastade vägar. Jämfört med våra svenska motorvägar är de utsatta för betydligt högre trafikdensitet och är således väl utbyggda för att klara av detta. Samtidigt kan det ändå komma till problem när olyckan är framme. För att garantera en snabb och effektiv framkomst av utryckningsfordon finns sedan 2016 en lag i Tyskland som uppmanar bilister att köra ut till sidan av vägbanan i fall av köbildning i samband med olycka.

"Rettungsgasse" - räddningsväg som kan rädda liv

Då den tyska motorvägen är hårt trafikerad, och det bitvis inte finns någon hastighetsbegränsning, kan allvarliga olyckor inträffa med flera skadade inblandade. I samband med att en eller flera körbanor spärras av efter en olycka, bildas snabbt långa bilköer. Dessa köer ställer till med stora problem för utryckningsfordon som kan behöva lång tid för att ta sig fram - tid som i slutändan kan kosta någon livet. Med bakgrund av detta infördes 2016 en lag i Tyskland som innebär att bilister är skyldiga att köra ut till kanten, både till höger och vänster, om vägen vid köbildning i samband med olycka på motorväg eller större landsvägar.

Ambulance

Ordentlig böter som straff

För en bilist som inte håller sig till reglerna och inte lämnar utrymme för utryckningsfordon att passera kan få ordetliga böter som straff - i synnerhet när det handlar om allvarliga olyckor. I sådana fall kan det röra sig om upp till 4000 kronor i böter samt en månad körförbud. 

Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut på den tyska motorvägen när bilister gör plats för utryckningsfordon. Kanske ett koncept som borde införas i Sverige också?

 

Ett framgångskoncept som kan göra stor skillnad

Vid allvarliga olyckor där personer drabbas av livshotande skador kan en räddningsväg vara skillnaden mellan liv och död. Om utryckningsfordon kan nå olycksplatsen så snabbt som möjligt höjs chanserna att skadade personer överlever. Studier har påvisat att 4 min tidigare ankomst till en olycksplats kan öka överlevnadschanserna hos skadade personer med hela 40 %. Om utryckningsfordonen når olycksplatsen snabbare betyder detta dessutom att köbildningen kan lösas upp snabbare.