Dieselförbud i delar av Hamburg

Kontrollera registreringsnummer
SE

Den 31 maj införs Tysklands första dieselförbud i Hamburg gällande dieseldrivna bilar samt lastbilar som inte är Euro 6-klassade. Förbudet gäller för två sträckor i innerstaden och redan förra veckan sattes hundratals förbudsskyltar upp. Förbudet gäller inte för boende, sopbilar, taxibilar samt utryckningsfordon. 

Böter till den som bryter mot förbudet

För de 168 000 bil- och lastbilsförare som uppskattas påverkas av förbudet gäller straffavgifter på omkring 250-750 SEK om förbudet bryts. Kontroller av beträffade fordon kommer att genomföras av polisen. För dieselbilar och lastbilar utan Euro 6-klass gäller istället omledning runt de beträffade områdena.
 

dieselförbud hamburg

Förbudet väntas införas även i andra städer

Eftersom flera andra tyska storstäder har problem med dålig luftkvalitet och inte lever upp till de gränsvärden som satts av EU, förväntas dieselförbudet även införas i andra större städer i Tyskland, såsom München, Stuttgart och Düsseldorf. Även i dessa städer kan vissa gator bli till förbudsområden med hopp om att förbättra luftkvaliteten för boende i området. 

Förbudet har stött på kritik

Till föga förvåning har förbudet stött på en hel del kritik. Vissa hävdar att de fördelar som förbudet för med sig i form av förbättrad luftkvalitet inte är tillräckliga för att kompensera för de problem avspärrningarna resulterar i för boende i området. Andra menar att förbudet inte är strikt nog då Euro 6-klassade fordon är tillåtna och det ännu inte bevisats att dessa släpper ut mindre skadliga kväveoxider i jämförelse med äldre dieselmodeller.

Du kan kolla upp en bils drivmedel – gratis

Vill du kolla upp om en bil är bensin- eller dieseldriven? Med CARFAX Gratiskoll kan du kolla upp alla svenskregistrerade bilar och få tillgång till tekniska detaljer om bilen helt gratis.