Vad för information kan du få ut från VIN-koden?

Kontrollera registreringsnummer
SE

Det är inte alla som vet vad ett VIN-nummer är, eller vad för information som finns bakom dessa siffror och bokstäver. Här reder vi ut vad detta innebär och vad för information kan du få ut från VIN-koden.

Det hela började under biltillverkningens blomstringsperiod i USA på 1940-talet. Då började nämligen amerikanska biltillverkare att identifikationsmärka bilar och bildelar systematiskt. På det sättet kunde de lättare identifiera de delar som hörde till varje enskild bilmodell och inte blanda ihop dessa. På den tiden var det fortfarande så att varje tillverkare hade ett eget sätt att märka och identifiera sina bilar på, detta fram till 1970-talet.  Numera har denna identifikationsmärkning en rad olika områden och benämns som VIN-kod.

Detta är VIN-koden

"VIN" är kort för Vehicle Identification Number och med detta menas fordonets identifikationsnummer. Det är med andra ord det tillverkningsnummer som varje enskilt fordon får vid produktionen och som det sedan identifieras med. I Sverige är det även benämnt som chassinummer. Med hjälp av ett sådant nummer kan du på personbilar, lastbilar och bussar utläsa allt från tillverkningsland till vad det är för exakt bilmodell samt i vilken fabrik fordonet tillverkats i.

Det som är så bra med koden är att med denna går det lättare för verkstäder att identifiera motor och växellåda samt det bromssystem som tillverkaren installerat i fordonet – det gör att verkstäderna kan ge bilen rätt service. Polis använder chassinumret för att se om bilen är stulen genom att identifiera bilar och bildelar. Tillverkarna själva använder koden för att hantera återkallande av bilar bland annat. Det är alltså ett mångsidigt och väldigt användbart system som har fungerat i flertalet decennier.

Här hittar du VIN-koden på bilen

Själva sifferkombinationen som utgör VIN-sifferkoden placeras numer synligt utifrån, detta bakom vindrutans vänstra underkant. Det brukar även vara instansat i durkplåten framför ena passagerarstolen och är väl synligt om man viker upp en flik på ena golvmattan. Det brukar till och med finnas identifikationsdekaler klistrade på både dörrkarm eller i själva motorrummet. Slutligen går VIN-koden att se på fordonets registreringsbevis, i bilens dokumentation, i försäkringsbrev och i dess servicebok samt även i polisrapporter som rör själva fordonet.

Vad finns i koden?

För ordningens skull består alla VIN-koder av 17 tecken. De har versaler mellan A till Z och siffrorna 0 till 9 medan bokstäver som I, O och Q används aldrig på grund av risken för fel i avläsning. Sedan finns heller inte de nordiska specialbokstäverna Å, Ä, Ö eller liknande som andra länder har, med. Inga mellanrum eller andra slags märkningar får heller finnas med i koden.

Det första tecknet i koden anger i vilket land fordonet är tillverkat. Svenska biltillverkare VIN-kod börjar på Y. Det andra tecknet i ordningen anger namnet på själva tillverkaren. Det tredje betecknar fordonstyp och/eller tillverkningsenhet, något som skiftar mellan olika tillverkare. Sedan är det vidare så att det fjärde till det åttonde tecknet beskriver allt från utrustningen i fordonet samt motor, serie och liknande. I detta fall varierar det mellan olika tillverkare. Det nionde tecknet är en kontrollsiffra, detta för att se om koden faktiskt är rätt. De som inte använder sig av kontrollsiffran har i stället ett Z för att just markera detta.

Så läser du av koden

Varje bokstav har ett värde i form av en siffra, varje siffra eller bokstavs värde multipliceras med den plats vars värde står i själva VIN-koden. Översättningstabellen ser ut som följande:

Bokstav:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Värde:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

Sedan summeras resultatet samtidigt som denna totalsumma delas med 11. Kontrollsiffran är den som är det nionde tecknet och resultatet och om denna siffra uppgår till 10 skrivs det vidare om till X (som är den romerska siffran för 10). Det tionde tecknet anger vilket modellår som fordonet tillhör men beteckningen årsmodell eller modellår slopades redan 1999 i de svenska registreringsbevisen. Det elfte tecknet ger information om vilken fabrik som byggt själva fordonet enligt tillverkarens order och mellan tecken tolv till sjutton kommer tillverkningskoden för fordonet – det anger själva linjen för produktion. Vidare är de fyra sista tecknen alltid är siffror i VIN-koden.

vin check carfax

Vad kan du göra med en Vin Decoder?

En annan sak som är väldigt bra med VIN är att med denna kan du även komma åt fordonshistoriken från CARFAX och hithörande rapport. Med en VIN decoder, en slags avläsare, kan du se om en säljare försökt lura på dig en skadad bil eller en bil med en modifierad vägmätare. Oseriösa säljare kan ibland uppge en falsk kod online så det gäller att verkligen kolla upp denna när du väl kollar in en bil du funderar på att köpa. Be gärna i förväg om själva numret och möter du ovilja av något slag är detta ett stort varningstecken i sig.