Ny information tillgänglig i fordonshistorikrapporten

Kontrollera registreringsnummer
SE

Nästa besiktningstid i rapporten nu

CARFAX-rapporten ger dig nu tillgång till ett exakt datum för nästa besiktningstillfälle för alla begagnade bilar med tillgänglig information i våra svenska databaser.

För att ge dig som kund en mer ingående inblick i begagnade bilars besiktningar och servicebesök har vi lanserat ny information. Du kan hädanefter få tillgång till ett exakt datum för nästa besiktningstillfälle i fordonshistorikrapporten när informationen finns tillgänglig i vår databas. CARFAX uppdaterar alla databaser en gång i veckan - allt för att säkerställa att du inte missar någon information om nästa besiktning. Detta betyder att besiktnings- och servicehistorik i rapporten hålls så aktuell som möjligt.

Varför är nästa besiktningstid viktig?

Vår ambition är att ge dig en så mycket information som möjligt för att du ska kunna göra en genomgående bedömning av en begagnad bil. Att ha tillgång till all information om en bil gör att du kan fatta smartare och säkrare köpbeslut. Genom att du får tillgång till informagtion om nästa besiktningstid kan du lättare bedöma vilka kostnader som närmar sig och säkerställa att du inte missar nästa besiktning. Så fort du blivit ägare till din nya bil är det du som ansvarar för att besiktningen görs under förutbestämd besiktningsperiod.

Att vara uppmärksam kring när nästa besiktning är för en bil du är intresserad av att köpa är viktigt. Om till exempel nästa besiktningstid är mycket snart kan detta indikera att försäljaren försöker sälja bilen innan en besiktning då eventuella skador och defekter kan uppdagas. Det kan vara en god idé att avvakta tills besiktningen är gjord för att få tillgång till informationen i besiktningsprotokollet innan köp. Du kan börja redan idag med en gratiskoll - tillgänglig för alla begagnade bilar registrerade i Sverige.

En uppdaterad version av fordonshistorikrapporten

Du kan hitta den nya informationen i rapportdelen som kallas 'historikinformation' för samtliga bilar där informationen finns tillgänglig. Istället för att bara veta bilens besiktningsperiod kan du alltså du ha full koll på när nästa besiktningstid för bilen är. Börja med att göra en gratiskoll för bilen redan idag!

Fordonshistorikrapporte