Vägen till körkortet

Kontrollera registreringsnummer
SE

Vägen till körkortet kan vara både rak, krokig eller full av omvägar. Det man kan konstatera är att den innehåller flera moment, varav vissa är obligatoriska och andra är endast rekommenderade. Så här brukar den se ut – vägen till ett B-körkort, steg för steg.

För att nå målet, det vill säga att lyckas ta sitt körkort, finns det en hel del steg och obligatoriska moment som det kan vara bra att ha koll på. Något som är viktigt att förstå är att det krävs både planering och goda förberedelser för att få körkortet i handen. Teori varvas med praktik och det är flera aktörer, förutom körkortstagaren, som är med på olika delar av vägen mot körkortet.

Steg 1 - Ansökan om körkortstillstånd

För att ens få sätta sig bakom ratten och övningsköra krävs ett körkortstillstånd. För att få ett körkortstillstånd ska du som sökande uppfylla ett antal krav, både medicinska och personliga. De personliga kraven handlar om att du ska anses vara pålitlig och hänsynsfull, både ur nykterhetssynpunkt och även generellt i trafiken. De medicinska kraven är i första hand att du har god syn eller glasögon som åtgärdar ditt synfel. Du måste ha minst 0,5 i synskärpa och kunna se den översta halvan på optikertavlan. Med i listan på det som kan göra så att du diskvalificerar dig för körkortstillstånd är om du lider av en demenssjukdom eller har ett missbruk av till exempel narkotika. I trafiken är det av vikt att vara både klartänkt och klarsynt, samt pålitlig.

Det är Transportstyrelsen som efter en helhetsbedömning avgör huruvida du uppfyller kraven eller inte.

Steg 2 – Introduktionsutbildning

När du väl har ditt körkortstillstånd är det fritt fram att boka den obligatoriska introduktionsutbildningen. Denna gör du tillsammans med den person som ska övningsköra med dig och utbildningen tar ungefär tre timmar. För att få övningsköra en personbil måste du vara minst 16 år. Under utbildningen får du lära dig om de krav som ställs och bedömningar som görs – när du senare gör ditt körkortsprov. Efter utbildningen ansöker din handledare om handledarbevis hos Transportstyrelsen.

Steg 3 – Teori varvat med övningskörning

Samtidigt som du börjar övningsköra, hemma eller med trafikskolan, är det bra att varva med teori. Teorin är de kunskaper du behöver för att kunna köra med gott omdöme i trafiken, samt förstå spelreglerna som gäller ute på vägarna. Ett tips är att kombinera teoriläsning och övningskörning hemma med lektioner på en trafikskola.

När du läser i körkortsboken och gör olika prov på datorn lär du dig inte bara alla de olika skyltarna utan även olika regler och hur du ska hantera situationer som kan uppkomma i trafiken. Studiematerialet kan du köpa på nätet, låna på ett bibliotek eller låna av en kompis. Om du teoriutbildar dig på en trafikskola har du vanligtvis tillgång till studiematerialet där. Viktigt att tänka på är att materialet snabbt blir daterat och att det är bra att ha relativt nya utgåvor av böcker och datorbaserade prov.

Steg 4 – Riskutbildning

Riskutbildningen är uppdelad i två separata delar. Den första delen är enbart teoretisk och behandlar ämnen som alkohol, andra droger och olika riskfyllda beteenden. Den andra delen är både teoretisk och praktisk. Under ena halvan behandlas hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden, till exempel när det är mörkt ute, är ishalka eller andra väderförhållanden som komplicerar körningen. Den andra halvan av den här delen av utbildningen kör du bil i simulerad ishalka och får lära dig hur det känns när bilen far utom din kontroll samt hur lång stoppsträckan blir när du gasar på och sedan bromsar allt du kan.

Denna utbildning är, liksom introduktionsutbildningen, obligatorisk.

Steg 5 – Körkortsprovet

Nu är du nästan framme – och allt ställs på sin spets. Kommer du klara av körkortsprovet? Det vet bara den som prövat.

Körkortsprovet består av två delar – ett rent kunskapsprov där dina teorikunskaper testas och ett körprov där du kör upp med en särskild förarprövare. Proven ska bokas samtidigt och ligga nära varandra tidsmässigt, inom två veckor. Du måste klara båda proven för att få körkortet. Det första provet är alltid kunskapsprovet och även om du inte klarar detta ska du genomföra körprovet som planerat. Ett körprov som blir godkänt är vidare giltigt i två månader och därför är det viktigt att du snabbt bokar en ny tid för kunskapsprovet om detta skulle underkännas. Om du inte klarar körprovet heller är det bara att boka om båda – men träna gärna lite till först.

Detta består kunskapsprovet av:

  • Fordonskännedom och manövrering.
  • Miljö.
  • Trafiksäkerhet.
  • Trafikregler.
  • Personliga förutsättningar.

Detta består körprovet av:

  • Säkerhetskontroll.
  • Manövrering.
  • Miljö och sparsam körning.
  • Trafikregler.
  • Trafiksäkerhet och beteende.

Kostnaden för ett körkort

Den totala kostnaden för ett körkort kan variera kraftigt. Dels beroende på förkunskaperna hos dig som ska ta körkortet och dels även beroende på om du övningskör privat eller via trafikskola. Genomsnittligt ligger kostnaden för ett körkort på cirka 15 000 kronor. En körlektion kostar mellan 500 till 800 kronor, lite beroende på om man tar en kortare eller längre lektion. De obligatoriska momenten kostar vidare ungefär 4 000 kronor. Dit räknas synundersökning, teoriprov, uppkörning och sedan andra avgifter för olika utbildningar och administration kring dessa.

Lycka till med körkortet!

vagen till korkortet