Vilken information finns bakom ett registreringsnummer?

Kontrollera registreringsnummer
SE

Varje vecka stjäls hundratals bilar i Sverige som polisen kan spåra och identifiera tack vare ett unikt nummer – ett nummer som komma till att vara mer betydelsefullt än vad många tror: registreringsnumret. En bils registreringsnummer är helt enkelt bilens identitet.

Myndigheter kan effektivt spåra och identifiera bilar genom att koppla ihop registreringsnummer för den bil man är på jakt efter med ett GPS-drivet navigationssystem. Till skillnad ifrån många andra länder är chassinumret och registreringsnumret i Sverige sammankopplade, vilket underlättar identifikationen av okända bilar.

Registreringsnumret representerar dig på vägarna

Ditt registreringsnummer har kommit till att fungera som din direkta representation i trafiken och fungerar, precis som ditt IP-nummer på internet, som ett sätt att kontrollera och reglera vad som händer på svenska vägar.

Man förutser att vi i framtiden kommer att kunna använda vårt registreringsnummer i flera olika sammanhang. Ett direktiv i EU föreslår att utlandsregistrerade bilar som är involverade i lagbrott på vägar runt om i Europa ska rapporteras till andra EU-medlemsländer så att man lättare ska kunna identifiera trafiksyndaren. Syftet med direktivet är att EU-länderna stöttar varandra vilket ska underlätta identifieringsprocessen samt göra det lättare att åtala trafiksyndare ifrån andra länder. Med andra ord bör svenskar som åker på bilsemester i Europa i framtiden vara vaksamma. Det är inte ovanligt att europeiska turister försöker strunta i att betala eventuella böter som de ådragit sig – någonting som kan komma till att bli mycket svårare i framtiden. Registreringsnumret kan användas inom många områden och kommunikationen förbättras mellan de olika länderna. Detta kommer sannolikt att leda till att registreringsnumret i framtiden fungerar som ett av de viktigaste sätten att identifiera bilar runt om i Europa.

Det finns ännu mer bakom en bils registreringsnummer. När en bil till exempel behövt bli lagad, blivit inspekterad eller dylikt rapporteras detta, kopplat till bilens registreringsnummer. Av denna anledning har en bils registreringsnummer kommit till att bli otroligt viktigt när det kommer till fordonskvalitet och säkerhet. Precis som en arbetsgivare kan kolla upp en arbetssökandes CV, kan numera polis, bilhandlare, försäkringsbolag och framförallt konsumenter granska en bils historik.

Vad säger registreringsnumret om historiken?

Händelser i en bils historik rapporteras och sparas. Oavsett om det rör sig om att bilen till exempel blivit inspekterad, reparerad eller stulen så kopplas alla händelser till bilens registreringsnummer. När det kommer till att sälja en bil är det mycket viktigt att sätta sig in i vilken bild potentiella köpare får av bilen. Därför är bilens historik precis lika avgörande som bilens yttre, säkerhet och värde.

Att inte ha koll på historiken bakom ditt registreringsnummer påverkar dig

Det påverkar försäljningsvärdet på bilen

Informationen bakom ett registreringsnummer kan påverka en bils värde. Bilen kan ha ett värde baserat på det yttre, på funktionaliteten och allmäntillståndet. Men med ett registreringsnummer adderas ytterligare en aspekt – historiken. Marknadsvärdet för en bil baseras på en köpares intryck av bilen, som präglas starkt av bilens historik, snarare än på bilens nuvarande skick. En bil som har varit rapporterad som stulen kan potentiellt vara i precis lika gott skick som vilken annan bil som helst, ändå kommer händelsen att påverka bilens värde negativt.

Det påverkar hur trafiksäker bilen är

Att inte veta vilken historik en bil har bakom sig kan påverka trafiksäkerheten. Framförallt när det gäller familjer så är denna aspekt avgörande när ett köpbeslut ska fattas. Till exempel kan ett par reparationer som du inte känner till att indikera att bilen har svagheter – någonting som ska upptäckas innan olyckan är framme.

Det påverkar restvärdet på bilen

Digitaliseringen av bilindustrin kommer sannolikt att fortlöpa även i framtiden och registreringsnummer komma till att spela en betydande roll. Bilar med historik som kan klassas som negativ är mindre attraktiva och säljs till lägre priser än motsvarande bilar med bra historik. Detta kan jämföras med att negativa händelser i ditt CV kan begränsa dina chanser att hitta ett jobb

Vad kan du göra?

Var medveten om bilens historik. Om du kollar upp historiken på vår hemsida kan du snabbt och enkelt se alla händelser i vår databas som är kopplade till den eller de bilar som du är intresserad av. Om bilen har negativa händelser, säkerställ dig att dessa inte påverkar trafiksäkerheten och att bilen ändå kan gå igenom besiktningen. CARFAX jobbar för att erbjuda transparent och objektiv fordonshistorik genom att samla ihop data ifrån flera olika källor.