Ouppmärksam bilkörning

Kontrollera registreringsnummer
SE

Ouppmärksam bilkörning är något som inte bara är problematiskt, det dödar också. Så kallad rattsurf har blivit allt vanligare, i Sverige och utomlands.

Kunskap och medvetenhet räddar liv

Det går att minska denna hemska siffra, både i USA och i Sverige samt i alla andra länder. Det som krävs är kunskap och medvetenhet om hur ens eget sätt att bete sig i trafiken är avgörande för om man riskerar att bli en siffra i statistiken eller inte. Det handlar om att veta vad ouppmärksam bilkörning är och införliva några förarsäkerhetstips i sin dagliga körning.

1. Vad är ouppmärksam bilkörning?

Ouppmärksam körning handlar om att du som förare är engagerad i någon annan typ av aktivitet, förutom att just köra fordonet du sitter i. Det innebär vanligtvis att du använder en mobiltelefon eller någon annan elektronisk enhet när du kör. Det kan även vara att du mixtrar med ljud- eller navigationssystem och då tar ögonen från vägen. Slutligen kan det vara alla möjliga andra distraktioner du som förare ägnar dig åt, som att vrida på huvudet och prata med passagerare i baksätet, att äta och dricka, sminka dig i backspegeln, titta på en video, strula med GPS:en och liknande. Det kan kortfattat sägas att ouppmärksam körning handlar om alla typer av aktiviteter som förtar din koncentration från själva körningen.

2. Lägg ner din mobiltelefon

Enligt Lagen om att inte rattsurfa får du som förare inte använda kommunikationsutrustning på sätt som gör dig ouppmärksam och okoncentrerad i trafiken. Det gör dig farlig, för dig själv och alla andra ute på vägarna. Det gäller i allra högsta grad fipplande med mobilen. Lägg ner den eller sätt i handsfree.

3. Undvik att skriva sms vid körning

Att du pratar i telefon när du kör är inte särskilt riskabelt, om du har kopplat in handsfree eller hörsnäcka. Däremot finns det en annan mobilaktivitet som har visat sig fatal. Det handlar om sms:ande. När man skriver sms tar man ögonen från vägen, ibland upp till 5 sekunder. Det är då du plötsligt har blivit en ouppmärksam förare. När du kör i 100 km/h hinner du täcka en hel fotbollsplan på 5 sekunder, mycket kan hända på den tiden. Inte minst kan en annan bil korsa din väg, en cyklist kanske svänger in i körfältet eller så glider din bil själv över på andra körfältet med fruktansvärda konsekvenser till följd.

4. Unga i högre risk att vara ouppmärksamma förare - föräldrar måste utgöra positivt exempel

Unga förare är i högre grad benägna att ta till sig och omfamna modern teknik än andra demografiska grupper i samhället. Den tekniska kunskap de har ger dem en fördel i yrkeslivet men gör samtidigt att de är desto mer distraherade och ofokuserade i trafiken. Forskning visar samtidigt att föräldrar som sms:ar och är distraherade när de kör påverkar sina barn till att göra detsamma. Föräldrarna är dessutom ofta ovetande om vad deras unga gör i trafiken, och vet inte om att dessa individer skickar, i genomsnitt, 26 gånger fler textmeddelanden än de själva ute på vägarna. Med andra ord, det är föräldrarna som måste sätta exempel och visa på hur viktigt det är att köra koncentrerat, utan att plocka upp mobilen.

5. Beteenden som leder till olyckor

Det som gör att man hamnar i olyckor när man är distraherad, handlar om att hjärnan är upptagen på annat håll. En slags kognitiv distraktion äger rum när en förare engagerar sig i ett telefonsamtal bakom ratten. Även fast båda händerna är på ratten kan du genom att du pratar i telefon, missa olika ljud som tytt på att en olycka varit på väg att ske. Så, för att undvika ouppmärksam bilkörning är det bäst att rensa bort de beteenden som kan leda till en olycka i trafiken. Får du ett telefonsamtal under körningen, svara inte förrän du står i en parkeringsficka eller vid en vändplats av något slag. Inget samtal är så viktigt att du kan utsätta dig själv och andra förare eller passagerare för fara. Hitta i stället en säker plats och ring tillbaka.

För att sammanfatta. Det finns ett antal steg för att köra säkrare och mer uppmärksamt i trafiken. Lägg ner din mobil. Sms:a inte när du är ute och kör, svara heller inte i telefonen när den ringer och du är mitt ute på motorvägen. Inte förrän du är stillastående på en säker plats bör du ringa upp den som ringt och kan då fokusera helhjärtat på samtalet utan att riskera andras säkerhet.