CARFAX Ordlista

Kontrollera registreringsnummer
SE

​​Årsskatt

Årsskatten för en bil är den totala fordonsskatten som varje år betalas för en bil. Exakt vilket belopp det rör sig om varierar från land till land och från bil till bil. Årsskatten utgör en betydande del av de sammanlagda utgifterna för en bil och detta är någonting som köpare av begagnade bilar ibland glömmer bort. Att veta hur mycket skatt du kommer att behöva betala för den bil du är intresserad av är viktig information och den finns ofta tillgänglig i CARFAX-rapporten för bilen.

Fordonsskatten baseras vanligtvis på motorstorleken, CO2-emissioner och när fordonet första gången registrerades. För äldre bilar som registrerats för en längre tid sedan, till exempel innan 2001, tas oftast bara hänsyn till storleken på motorn. När det kommer till nyare bilar så tas CO2-emissioner med i beräkningen.

I vissa fall innehåller CARFAX-rapporten inte information om årsskatten för bilen. Då kommer du att tillhandahålla all den information du behöver för att kunna ta reda på skatten i ditt land.

Antal besiktningsuppgifter

Regelbundna fordonsbesiktningar utförs världen över för att se till att fordonet i fråga lever upp till bestämmelser och krav gällande trafiksäkerhet, utsläpp och personsäkerhet. Hur ofta dessa besiktningar behöver göras varierar, men oftast kontrollerar man de tidigare nämnda punkterna.

Fordonsbesiktningar utförs av besiktningsorgan som godkänts av staten och dessa besiktningar måste genomgås och vara godkända för att en bil ska tillåtas i trafik. Besiktningsstället utför en detaljerad besiktning som inkluderar säkerhetsfunktionalitet och dessutom ett utsläppstest som kontrollerar att man inte överstiger de lagliga mängderna utsläpp. Säkerhetstestet inkluderar kontroller för saker man som privatperson ofta missar. Till exempel: vindrutetorkare, bromsar, lampor (strålkastare, blinkers, bromsljus, etc.), parkeringsbroms och däck är oftast inkluderade i detta test.

Utsläppsdelen av kontrollen är mycket viktig för att bilen ska tänkas laglig. EU reglerar maxutsläpp för de flesta fordonstyper. Detta betyder att hela Europa hålls till samma standard när det gäller fordonsutsläpp, vilket gör det lättare för alla inblandade. Dessutom tillåter vissa städer i EU endast bilar med ett visst maxutsläpp, annars blir det böter.

För begagnade bilköpare är det viktigt att veta om bilen de är intresserade av stämmer in med alla krav och bestämmelser. I många fall betyder detta att man ber säljaren/bilhandlaren att tillhandahålla besiktnings-/servicehistoriken. Det händer att inte alla säljare har detta att erbjuda, speciellt när ett fordon haft ett flertal tidigare ägare är chansen att alla dessa dokument är samlade ganska liten. CARFAX försöker lösa denna situation genom att samla alla besiktningar på ett ställe och göra det lättare för köparen.

CARFAX-rapporten erbjuder alla besiktningar som gjorts för ett fordon. Detta hjälper köpare av begagnade bilar kontrollera att besiktningarna har varit regelbundna och dessutom om besiktningen godkändes eller inte. Denna information gör CARFAX-rapporten ovärderlig för dessa köpare för att ta fram om fordonet tidigare haft problem av något slag.

Antal tidigare bilägare

Hur många bilägare en bil haft räknas ut genom att se hur många tidigare användare som finns registrerade. Här inkluderas bilägare som använts bilen både privat och kommersiellt. I vanliga fall räknas bilhandlare bort som enbart haft bilen till försäljning och inte själv använt den.

Hur många tidigare bilägare en bil haft eller inom vilka användningsområden bilen använts kan för en potentiell köpare vara precis lika viktigt att veta som till exempel hur lång körsträcka bilen kört. Experter menar att bilar med färre antal tidigare bilägare och bilar som enbart använts privat är i bättre skick, har lägre mätarställningar och kan visa sig behöva färre kostsamma reparationer i framtiden. Detta betyder med andra ord att begagnade bilar med högt antal tidigare bilägare är mindre attraktiva än de bilar med färre tidigare bilägare. Ta reda på hur många tidigare ägare bilen du är intresserad av haft och om den använts kommersiellt med hjälp av CARFAX-rapport.

Klicka här för att läsa mer om bilars ägarhistorik!

Det är mycket viktigt att veta antalet tidigare ägare och om dessa varit privata eller företag. Många experter påpekar att fordon med färre ägare som endast använt bilen privat är de bilar som är mest fördelaktiga att köpa. I allmänhet är dessa bäst underhållna, har lägst mätarställningar och kan kräva färre kostsamma reparationer på lång sikt. Detta betyder ju då att bilar med ett flertal tidigare ägare och använda kommersiellt är mindre attraktiva för en köpare än bilar med få ägare och använts privat.

Återkallade bilar från USA “Lemon”

Att en bil blir återkallad innebär att producenten begär att produkten skickas tillbaka då man misstänker potentiella defekter hos produkten i fråga. Tyvärr händer det att dessa bilar istället exporteras till Europa - allt för att tjäna pengar på bilar som egentligen inte ska användas innan defekten åtgärdats. En bil som haft många fabriksrelaterade fel kan i vissa fall blivit återköpt utav generalagenten/tillverkaren. Detta rapporteras till den del staten som bilen är registrerad i. Beroende på delstat så kan lagen variera med hänsyn till vilka åtaganden som gäller får garantiåterkallelse "Lemon".

CARFAX har koll på alla registrerade bilar i USA och vilka bilar som har blivit återkallade. Med hjälp av en CARFAX-rapport kan du kolla upp om den bilen du är intresserad av är importerad ifrån USA eller har blivit återkallad. Klicka här för att se ett exempel på hur en CARFAX-rapport kan se ut!Begagnade importbilar

Det finns tusentals bilar på europeiska vägar som har en historik i USA. En del av dem har importerats för användning av folk som flyttat från landet. Andra är köpta och importerade av folk som redan bor i Europa. Hur de än kom fram, finns det massor av amerikanska bilar i de europeiska begagnade bilmarknaderna.

Brandskada

CARFAX får information om fordon som utsatts för brand från de flesta delstaterna. Dessa händelser rapporteras från den brandkårs enhet som var på plats vid den aktuella händelsen.

Chassi modifierat

Det finns mycket som kan hända med ett fordon över dess livstid. Vi vet alla att olyckor kan hända. När en olycka inträffar kan det ha allvarliga följder för både förare, passagerare och inte minst fordonet i sig, det kan skada fordonets struktur. Bucklor och repor är lättreparerat, men när ett fordon har strukturskador kan detta betyda mycket allvarliga skador. Ett exempel på strukturskador är när skadorna inkluderar bilens chassi eller ram. Om olyckan hände vid en hög hastighet kan chassit/ramen böja sig eller ge med sig på vissa ställen. Detta lämnar fordonet i ett mycket försämrat skick. Många av de negativa effekterna av detta är svåra att se med blotta ögat om fordonet blivit lagat på ett bra sätt. På grund av detta är det mycket svårt för konsumenten som letar efter en begagnad bil att avslöja vad som egentligen hänt med fordonet i fråga. Detta är ett stort och viktigt område där CARFAX-rapporten verkligen kan hjälpa till. Om CARFAX-rapporten indikerar att chassit modifierats eller bytts ut, betyder detta att chassit har manipulerats på något vis och detta kan berott på en allvarlig olycka. Detta måste efter manipulering godkännas via besiktning. Vi rekommenderar att du dubbelkollar detta med dina lokala myndigheter. Tack vare den konstant växande databasen med över 14 miljarder uppgifter vet CARFAX om det mesta när det gäller det förflutna för de miljontals fordon på vägarna. Att kontrollera CARFAX-rapporten kan hjälpa dig avslöja en hel del användbar information om ett fordons förflutna, inklusive om den har någon negativ historik. Vi rekommenderar alltid att se till att ta reda på så mycket information som möjligt innan köp och att kontrollera CARFAX-rapporten hjälper. Detta steg kan hjälpa dig att undvika otrevliga överraskningar i framtiden.

CO2-klassning

De flesta fordon på vägarna runt hela jorden släpper ut vissa sorters giftiga avgaser. En av dessa gaser heter koldioxid och har beteckningen CO2. Här i Europa regleras koldioxidavgaser på EU-nivå, där man har satt en standard för CO2-ustläppsskalan.

Inom Europa måste alla nya bilar följa dessa standarder. Målet var under 2015 att alla nyregistrerade bilar aldrig skulle släppa ut mer än 130g CO2/km. När detta översätts till förbrukning (liter per kilometer) blir detta 5.6 l/100km och 4.9 l/100km för bensin respektive diesel. Genomsnittet för utsläpp var redan väl under detta under 2014, därför måste ett nytt mål ta plats för 2021. Det nya målet siktar på att minska utsläppen med 40 % mot genomsnittet under 2007.

Det är viktigt att dessa stränga utsläppsregler endast gäller nya bilar. Vad detta betyder för köpare av begagnade bilar är att du egentligen inte behöver oroa dig så mycket för om din bil stämmer överens med dessa bestämmelser. Så länge den godkändes som ny bil är den enda anledningen till att köpa en bil med ett lägre CO2-värde att det också betyder lägre bränsleförbrukning. Lägre bränsleförbrukning betyder mindre pengar på bensinstationen och mer i fickan. Dessutom har många länder nyligen infört lägre skatt för dessa mer bränsleeffektiva fordon.

Ett sätt att gradera fordon är baserat på deras koldioxidutsläppssiffror. Fordon med utsläpp under 120 g/km räknas som mer naturvänliga och lämnar ett mindre fotavtryck på naturen. CARFAX-rapporten visar oftast fordons CO2-gradering. Detta görs för att hjälpa köpare att ta ett mer välinformerat köpbeslut.

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp avser utsläpp av koldioxid i avgaserna på en bil, och är ett bra mått på den mängd bränsle som en bil förbrukar. Måttet g/km anger vikten av koldioxid som släpps ut per km körsträcka.

En-ägare-bil

En så kallad "en-ägare-bil" är en bil som tidigare bara haft en registrerad ägare som använt bilen för privat bruk. Dessa bilar är mycket attraktiva på marknaden då många anser att de är bättre underhållna än bilar som bytt ägare flera gånger.

Bilhandlare som införskaffar bilar i försäljningssyfte och inte själva använder bilen räknas vanligtvis inte som tidigare ägare. Bilar som bara haft en tidigare registrerad ägare men som används kommersiellt räknas inte som en-ägare-bilar, även fastän bilen på pappret endast haft en registrerad ägare.

Många köpare av begagnade bilar är mycket intresserade av att köpa bilar vars CARFAX-rapporter visar att de är en-ägare-bilar.

Här kan du läsa mer om hur antalet tidigare bilägare kan påverka en bils värde!

Exporterat fordon

Ett exporterat fordon är ett fordon som exporterats ifrån ett land och importerats till ett annat. Många bilar exporteras ifrån USA till Europa. Kostnaderna för att exportera begagnade bilar kan göra att bilarna är dyrare än de som framställs inrikes.

Det är ofta svårt att kolla upp historiken bakom bilar som importerats ifrån andra länder. Att kolla med säljaren eller importören kan vara ett första steg, men det är inte säkert att de har koll på den kompletta historiken. CARFAX-rapporter gör att du enkelt kan kolla upp historiken för importbilar från USA och därför kunna fatta tryggare köpbeslut. Bilar med negativ historik kan i framtiden komma till att kräva kostsamma reparationer och därför ska en potentiell köpare betala mindre för importbilar med negativ historik. Klicka här för att läsa mer om begagnade importbilar från USA.Fordonsidentitet (Chassinummer)

Det 17-ställiga chassinumret är unikt för varje fordon. Chassinumret identifierar bilens egenskaper som tillverkare, tillverkningsår, modell, motor- och karosstyp.

Fordonets ålder

Fordonsår refererar till det verkliga användandet av fordonet och beräknas från tidpunkten då fordonet har tagits I trafik. Modellår är definierat av tillverkaren. Om inte modellår anges i CARFAX rapporten beror det på att tillverkaren inte har angett den informationen kopplat till fordonets chassinummer. Var vänlig se Fordonsår.

Fordonsår

En bils fordonsår definieras oftast av Transportstyrelsen och indikerar bilens ålder. Notera att fordonsår och modellår inte nödvändigtvis överensstämmer med varandra. Detta beror på att produktion och registrering av bilen i fråga skett vid olika tillfällen.

Fordonsåret indikerar isserligen hur gammal en bil är, men ger inte alltid all information. Två bilar med samma fordonsår kan ändå ha olika historiker bakom sig och därför vara i olika skick. Hur långt bilen kört, om bilen stått utomhus eller i garage, hur den använts (privat, taxi, hyrbil etc.) är aspekter som påverkar bilarnas värde – även fastän det rör sig om två bilar av samma märke, modell och fordonsår.  En CARFAX-rapport tillhandahåller dig med all tillgänglig information om en bil, inkluderat bilens fordonsår, vilket gör det möjligt för konsumenter att jämföra bilar med samma fordonsår.

Information som ägarskapshistorik, genomsnittsmätarställningar för denna sorts fordon jämfört med mätarställningen för just detta fordon, olyckshistorik, underhåll- och servicehistorik, och mycket mer inkluderas i CARFAX-rapporten för att hjälpa till att tillhandahålla begagnade bilköpare en mer komplett bild av fordonets förflutna. Detta i sin tur hjälper köpare bli mer informerade och därmed tar bättre köpbeslut. Det rekommenderas alltid att kontrollera en bil med CARFAX-rapporten innan köp.

Fordonet skrotat

Ett fordon som är rapporterat som krockat eller demonterat och har förts till en bilskrot.

Genomsnittlig mätarställning

Genomsnittlig mätarställning har ingenting med gjorda avläsningar av bilens mätarställning att göra, utan är ett uppskattat medelvärde för vad mätarställningen bör stå med avseende på märke, modell, bränsletyp och ålder. Du kan jämföra det faktiska värdet för bilens mätarställning med det genomsnittliga vilket kan påverka bilens värde och pris.Importerade bilar från USA

Många bilar som importerats från USA till Sverige har dålig historik. Det kan röra sig om bilar som blivit återkallade av producenten, som blivit skrotade och byggts om, som genomgått omfattande reparationer eller bilar med många tidigare ägare. Denna typen av historik kan ha stort inflytande på värdet på bilen och för dig som potentiell köpare är detta naturligtvis mycket viktigt information att känna till.

Importerad bil

En importerad bil är en bil som blivit importerad ifrån ett annat land. Det är viktigt att ta reda på historiken bekom importerade begagnade bilar och det kan ibland vara svårt att hitta eller förstå sig på. När det gäller just importbilar från USA har CARFAX kunnat fastställa att 60 % av de bilar som kommer till Europa har händelser i historiken som kan klassas som negativa. Information om dessa händelser är i många fall någonting som köpare inte får reda på.

Ägare eller potentiella köpare av importbilar från USA har nu möjlighet att kolla upp bilarnas historik med hjälp av CARFAX-rapporter. Rapporterna kan uppdaga potentiella problem – innan det är för sent.

Att köpa en begagnad importbil är ofta en stor investering och att kolla upp bilens historik gör att du kan fatta ett tryggare köpbeslut.

Informationskälla

CARFAX får data från tusentals olika informationskällor. Informationen hänvisar till källan eller leverantören av fordonsinformationen som är rapporterad i fordonsrapporten.Hyrbil

En hyrbil är en bil som är eller har varit registrerad hos en hyrbilsfirma. Många fordon på de europeiska vägarna, framför allt importbilar från USA, har använts som hyrbilar innan de såldes vidare till privata bilägare eller exporterades till Europa. I många fall når inte informationen om dessa bilars historik köparna i Europa. CARFAX rekommenderar därför alltid köpare av begagnade bilar att ta reda på inom vilka områden bilen i fråga tidigare använts och verifiera informationen med en CARFAX-rapport.

CARFAX-rapporten kan avslöja viktiga händelser i en bils historik, däribland hur bilen tidigare använts. En bil som tidigare använts som hyrbil kan ha en högt ställd mätarställning i jämförelse med privata bilar av samma ålder. Många anser att det är en stor nackdel att en bil använts som hyrbil då detta ofta betyder att den körts av ett stort antal olika människor som inte hanterar bilen på samma sätt som en privat ägare hade gjort. Detta kan betyda att dessa bilar senare kan komma till att behöva kostsamma reparationer. Samtidigt är hyrbilar ofta i ett vårdat och städat skick och de är regelbundet på service.

Oavsett om du som köpare menar att det är fördelaktigt eller inte att bilen använts som hyrbil bör du ändå vara medveten om detta innan du fattar ditt beslut. Att bilen tidigare använts som hyrbil kan göra det svårare att sälja bilen vidare.Mätarställningar

När du tittar på din rapport kan du hitta en blandning av längdenheter för mätarställningen. Detta kan vara lite förvirrande och kan möjligtvis få en at tro att det rör sig om en manipulerad mätarställning. Detta innebär dock inte att det automatiskt handlar om bedrägeri, även om alla köpare borde vara veta om att mätarställningsmanipulation är den vanligaste sortens bedrägeri i den begagnade bilmarknaden. Importen av ett fordon som använder en annan enhet är ett perfekt tillfälle att begå denna sorts bedrägeri utan att köparen märker det.

Leasingbil

När en person hyr eller "leasar" en bil från en handlare säljer ofta handlaren bilen till ett leasingföretag. Ett leasingföretag kan vara oberoende eller tillhöra en speciell tillverkare. Leasingföretaget hyr ut bilen till privatpersoner eller till företag.

Efter att leasingperioden löpt ut erbjuds ofta kunden som hyrt bilen att köpa ut den. Om kunden inte är intresserad kan leasingföretaget sälja vidare bilen till privatpersoner eller bilhandlare.

Leasingbilar är inte nödvändigtvis i sämre skick än bilar som ägts och brukats privat, men det är viktigt att som potentiell köpare vara medveten om inom vilka användningsområden bilen använts. Vissa menar att hyr- och leasingbilar behandlas mer oförsiktigt än bilar som enbart använts för privat bruk. Granska besiktningshistorik och kolla upp CARFAX-rapporten för den bil du är intresserad av för att kunna avgöra om det rör sig om en leasingbil.

Modellår

När de letar efter en begagnad bil är en av de första sakerna folk kollar upp bilens ålder. Att förstå hur man på bästa sätt definierar fordonsålder kan hjälpa begagnade bilköpare ta bättre köpbeslut.

Tvärtemot vad som verkar logiskt, med fordonsålder kan man mena fordonets egentliga användning, och inte nödvändigtvis den egentliga åldern. Detta betyder att fordonsålder räknas från första registreringsdatum och inte från tillverkningsdatum. Till exempel ett fordon som tillverkats i december 2012 men inte sålt och registrerat förrän maj 2013. Detta fordon "åldras" tekniskt sätt inte mycket förrän det tas i trafik. För att verkligen förstå hur "gammalt" fordonet är, är det viktigt att veta att årsmodell och tillverkningsdatum bara är en del i hela historian när det gäller ett fordons egentliga ålder.

Förutom att titta på årsmodellen behöver begagnade bilköpare titta på ett antal fler faktorer. En av de viktigaste faktorerna för att bestämma ett fordons egentliga ålder är oftast mätarställningen. Allt för hög mätarställning lägger på en hel del på ett fordons "egentliga ålder" på grund av extra påfrestning för bilens delar och komponenter. En till faktor kan vara hur en bil användes. Exempelvis om den används som företagsändamål (t.ex. taxi, hyrbil, leveransbil, etc.), är det mycket troligt att bilen har utstått mer frestande användning än om den varit privatägd. Trots att detta inte alltid stämmer, är köpare i allmänhet lite skeptiska mot fordon som använts för företagsändamål.

Att få reda på denna information är mycket lätt med en CARFAX fordonshistorikrapport. CARFAX-rapporten erbjuder köpare mycket omfattande och viktig information, inklusive årsmodell och aktuell mätarställning och en genomsnittsmätarställning för den sortens bil. Denna information hjälper potentiella köpare ta reda på bilens egentliga ålder och mycket mer. 

Privat fordon

Med privat fordon menas en bil som endast används för privat och inte kommersiellt bruk. Bilar som säljs av privata säljare och bilhandlare är oftast privata fordon. Men om man granskar en bils fordonshistorik kan man upptäcka att bilen i fråga tidigare använts kommersiellt, till exempel som hyrbil eller som taxibil.

Det är viktigt att köpare av begagnade bilar känner till om bilen i fråga använts privat eller kommersiellt då detta kan ha stort inflytande både på bilens värde samt hur säker den är i trafiken. Vanligtvis föredrar köpare bilar med ett lägre tidigare ägarantal än bilar som haft fler ägare. Egentligen bör man först och främst se efter inom vilka områden bilen tidigare använts – en bil som bara haft en tidigare ägare och som använts som taxibil under flera år behöver nödvändigtvis inte vara bättre än en bil som haft fler ägare men som enbart använts privat. CARFAX rekommenderar därför alltid köpare av begagnade bilar att alltid fråga efter inom vilka områden bilen tidigare använts. Denna information bör verifieras med en CARFAX-rapport.

Fordon köps av ett stort antal olika anledningar. Ett fordon som CARFAX nämnt har använts "icke-privat" har tidigare inte använts som ett privat fordon utan av ett företag, etc. Även om detta kan verka ganska lättförståeligt, förklarar CARFAX skillnaden ändå.

Ett fordon som vi säger använts för "icke-privat" bruk har använts av företag eller av statliga institutioner. Alla fordon som fått en "icke-privat"-stämpel har dock inte använts som taxi eller hyrbil. Utan företagsägarskap räknas också till dessa bilar, även om bilen i detta fall var använd av endast en person som tog väl hand om den. Samma sak kan sägas för statligt ägarskap. Trots att fordonet möjligtvis använts av endast en person och inte en stor grupp eller ett helt företag, har den fortfarande inte endast använts i personligt/privat syfte.

När det kommer till bilköpande är det viktigt att gräva lite djupare för att avslöja mer information gällande fordonets användning. Dessa uppgifter kan ha en stor påverkan när det gäller det egentliga värdet och priset för bilen du är intresserad av.

Med hjälp av CARFAX-rapporten kan en konsument få reda på hur en bil tidigare använts, dessutom många andra viktiga faktorer som påverkar den begagnade bilens värde. CARFAX-rapporten är designad för att hjälpa köpare lista ut om bilen de funderar på att köpa är rätt begagnad bil för dem. Vi rekommenderar alltid att göra mycket research innan man köper en begagnad bil, och CARFAX-rapporten är ett mycket bra verktyg för just det.

Problemcheck

I "Problem Check"-delen av CARFAX-rapporten erbjuder en smidig snabbtitt på den viktigaste informationen från vår omfattande databas som innehåller mer än 14 miljarder data och ständigt växer. Vår "Problem Check" sammanfattar informationen du vanligtvis hittar i fordonshistorik-delen av rapporten och ger dig en snabb överblick gällande om bilen varit stulen, skrotad, privatimporterad eller om den använts icke-privat. Denna sammanfattning baseras på informationen som rapporterats till CARFAX från olika källor, som statliga kontor, brottsbekämpningsinrättningar, bilhandlare, försäkringsbolag, service- och reparationsverkstäder, och många fler.

Det finns alltid bilar som ser ut som ett klipp, men visar sig vara en mardröm med massor av dolda problem som inte visat sig vid första åsyn. Vissa av dessa kan avslöjas av CARFAX-rapporten. Konsumenter kan hitta dold information som säljaren inte nämnt, men som är extremt viktig att veta om innan köp. Privatpersoner som vill sälja en bil borde också erbjuda en CARFAX-rapport på sin egen bil som ett tecken på att de är sanningsenliga och inte döljer någonting. Detta kan också resultera i att man kan sätta ett högre pris för bilen i fråga, då man bevisar att det inte finns några problem med den. Pålitlighet är en mycket viktig del av bilköpande och bilsäljande, och detta gör vi på CARFAX vårt bästa för att hjälpa till med.

Det finns alltid risker när det gäller att köpa begagnade bilar. Verkar det för bra för att vara sant är det troligt att det finns negativ historik som kan leda till större problem längre fram. CARFAX hjälper kunder att uppmärksamma och minska risken. Det rekommenderas alltid att göra omfattande research innan man köper en bil. CARFAX-rapporten är fullpackad med användbar information, detta gör den en perfekt plats att börja sin research.

Rapporterat datum

Begreppet "rapporterat datum" syftar vanligtvis på ett datum då en specifik händelse inträffade och dokumenterades. Det kan till exempel röra sig om att bilen sålts vidare, att den blivit reparerad, stulen, eller besiktigad. Dessa händelser sammanställs i CARFAX-rapporter så att konsumenter inte bara vet vad som hände, utan när det som inträffade rapporterades. I vissa fall kan det hända att det skiljer en kort tid mellan det att händelsen inträffade och sedan rapporterades. En CARFAX-rapport ordnar händelser efter när de blivit rapporterade. Genom att ha koll på vad som hände när kan du bilda dig en bra uppfattning om bilens historik. Nyfiken på hur en CARFAX-rapport ser ut?Stöldskyddsmärkning av rutor

Stöldskyddsmärkning av rutor, i USA även kallat "VIN etching", är en metod som går ut på att man graverar in chassinumret direkt på bilens rutor för att motverka att bilen blir stulen. Idag har de flesta bilar chassinummer ingraverat på olika ställen vilket gör det svårare för tjuvar att sälja vidare stöldgods. Detta beror på att det knappt förekommer bilhandlare som går med på att köpa en bil med olika chassinummer.USA-bilar

Nyligen publicerad statistik visar att det idag finns runt 250 000 bilar i Sverige som importerats som begagnade bilar, dvs bilar som körts utomlands och sedan sålts vidare. En stor andel av dessa bilar kommer från USA – så kallade ”Usabilar”. Det finns statistik som visar att man som konsument  bör vara vaksam innan man väljer att investera i en importerad bil. Runt 60 % av de USA-bilar som importerats har historik som kan klassas som dålig.

Salvage-titel

Salvage titel utfärdas på bilar i USA som har skadats så mycket att kostnaderna för reparationerna uppgår till 75% utav bilens värde. Detta kan dock variera mellan de olika delstaterna. Visa delstater benämner skrotade bilar på samma sätt som "salvage", men majoriteten använder denna benämning för att indikera att bilen inte är trafikmässig och i och med det kan den inte få någon ytterligare titel utfärdad. Följande elva stater använder bärgnings titel för att identifiera stulna bilar: AZ, FL, GA, IL, MD, MN, NJ, NM, NY, OK och OR.

Skadeståndskrav

Ett skadeståndskrav lämnas in till ett försäkringsbolag. I vanliga fall rör det sig om en bil som blivit stulen, vandaliserad, vattenskadad eller som varit involverad i en olycka. I fall rörande stulna fordon kan ett skadeståndskrav skickas in och beroende på vilken försäkring det rör sig om utgår ett skadestånd som täcker delar av eller hela bilens värde. Även i fall där bilar kommit till skada beror omfattning på ersättningen på vilka villkor som gäller för försäkringen. I många fall måste självrisk betalas ut innan försäkringsbolaget betalar ut ett skadestånd.

En bil som fått en "total loss"-titel är en bil vars reparationskostnader, i förhållande på ursprungsvärdet på bilen, är för höga för att en reparations ska bli aktuell (klicka här för att läsa mer om total loss-titlar). Detta kan leda till att bilen blir skrotad eller att den får en salvage-titel (klicka här för att läsa mer om salvage-titlar). I vissa fall kan man då reparera bilen och använda den igen efter det att den genomgått specifika kontroller.

Funderar du på att köpa en begagnad bil? Kolla alltid upp om det funnits skadeståndskrav för bilen eller om den fått en ”salvage-titel” (främst när det gäller importerade bilar från USA). I många fall kan bilar repareras efter ett olycksfall, men värdet på bilen kommer att påverkas oavsett.  Om importbilar från USA har skadeståndskrav eller "salvage-titlar" kommer detta att synas i respektive CARFAX-rapport. Klicka här för att läsa mer om vad du bör veta om begagnade importbilar från USA.

Stöldbegärliga bilar

Rädslan för att ens bil ska bli stulen är någonting som många bilägare känner igen, framförallt ägare till stöldbegärliga bilar. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att det under 2012 anmäldes 16 100 bilstölder och 62 300 stölder ur motorfordon i Sverige. När det kommer till stöldbegärliga bilar av lyxigare modeller är det ofta frågan om organiserade ligor som redan samma dag som bilen stjäls illegalt fraktar ut den ur landet – något som försvårar arbetet för polisen i efterhand.

Faktum är att de flesta bilstölder är tillfällighetsbrott. Tjuvarna planerar inte brottet utan slår till när tillfälle ges. För att skydda dig mot dessa typer av brott och minska risken att få din bil stulen finns det ett par åtgärder som du som privatperson kan ta vid:

  • Var noga med var du parkerar bilen, upplysta och öppna parkeringsplatser försvårar arbetet för tjuven.
  • Lämna inte några värdesaker i bilen. Även kartonger eller väskor kan verka lockande. Lämna gärna handskfack öppna så att tjuven tydligt ser att bilen är tom.
  • Installera larm och startstpärr. Om du har värdefulla fälgar är hjullås också en god investering.
  • Var noga med att alltid låsa bilen och förvara nycklarna på ett säkert ställe.

Nyligen publicerad statistik från CARFAX kan nu avslöja vilka bilmärken som är mest stöldbegärliga. Klicka här för att se vilka 10 bilmärken som är mest stöldbegärliga i Sverige.

Alla bilar är inte lika intressanta för biltjuvar. Vissa sorters bilar och vissa märken är mycket mer attraktiva, både för oss laglydiga personer och de mindre laglydiga.

Här kommer några sorters bilar som är mer stöldbegärliga än andra:

  • Dyra bilar.
  • Bilar med stora motorer.
  • Ovanliga bilar.
  • Exklusiva märken som Mercedes, BMW, mm.

Stulet fordon

Ett fordon klassas som stulet när det har rapporterats till polisen. Det är mycket viktigt att dubbelkolla med polisen om fordonet fortfarande har en efterlysning innan köpet för att skydda sig mot eventuella otrevligheter. Du kan bli anklagad för att ha köpt ett stulet fordon om det visar sig att du haft vetskap om detta. Detta kan medföra att du blir av med bilen och inte får dina pengar tillbaka.

Fordonsstöld är ett mycket tråkigt, men vanligt problem runt hela världen. I de flesta fall flyttas dessa fordon till andra länder, där det är lättare att dölja att bilen är stulen. Stulna bilar från USA hittas till och med på europeiska vägar. Detta har faktiskt blivit vanligare på senare år.

Vare sig ett fordon blir stulet i Europa eller utanför, risken för att köpa en finns alltid. De potentiella juridiska efterföljderna för köparen är en stor anledning till att undvika att köpa bilar som varit stulna. Dessutom skulle färre sålda stulna bilar betyda att tjuvarna skulle märka att det inte är lika lönsamt att sälja dem längre. Detta i sin tur skulle givetvis sänka mängden stulna bilar.

Det bästa sättet att få reda på ett fordons historik är att kontrollera CARFAX fordonshistorikrapport. Begagnade bilköpare hittar där massor av information om en bils förflutna. På CARFAX-rapporten ser man om ett fordon är efterlyst eller tidigare har rapporterats stulen till någon myndighet eller polisen under sin livstid, dessutom när och var. På CARFAX-rapporten får du också reda på om bilen har registrerats som upphittad och i sådant fall inte längre stulen.

Att ta reda på ett fordons historik, speciellt om det varit stulet eller inte kan spara dig en stor mängd krångel längre fram. Det är mycket viktigt att dubbelkolla statusen när det kommer till ett stulet fordon med de rätta myndigheterna innan köp för att skydda sig själv. Undvik stulna bilar genom att kontrollera dem med CARFAX-rapporten innan köp.

Total loss-titel

I USA får en bil en “total loss”-titel av till exempel ett försäkringsbolag efter det att den ådragit sig så allvarliga skador att reparationskostnaderna, i förhållande till det ursprungliga värdet på bilen, blir så höga att det inte längre renderar sig. Hur omfattande skadorna behöver vara för att en ”total loss”-titel ska bli aktuell varierar ifrån fall till fall. I de flesta fall brukar det röra sig om fall där reparationskostnaderna överstiger 75 % av bilens egentliga värde, någonting som kan variera mellan de olika delstaterna.

Värt att nämna är att en bil med en "total loss"-titel inte nödvändigtvis behöver vara omöjlig att få såld. I vissa fall kan de bilar som fått titeln repareras, säljas och användas i trafiken igen – förutsatt att bilarna gått igenom besiktningen.

Att granska historiken bakom den bil man är intresserad av att köpa är viktigt då det kan ha stort inflytande på bilens värde. Har bilen i fråga fått en "total loss"-titel bör detta beaktas när du fattar ett slutgiltigt köpbeslut. CARFAX-rapporter kan avslöja om en bil fått en "total loss"-titel i USA och rädda dig som konsument ifrån att omedvetet köpa en bil som varit så allvarligt skadad.

Verkstadsbesök

Varje bil måste genomgå obligatorisk service för att säkerställa att bilen är i godtyckligt skick, att den är körduglig och att den är trafiksäker. Om det vid servicetillfället skulle visa sig att bilen har fel som påverkar funktionalitet och kvalitet kommer åtgärder att behöva tas vid i form av reparationer. Alla bilar måste besiktigas med jämna mellanrum och som potentiell köpare är det är mycket viktigt att veta om och isåfall vilka fel som uppdagats vid inspektionen. Av denna anledning rekommenderar vi köpare av begagnade bilar att fråga bilhandlaren efter besiktningshistoriken.

En del säljare har möjlighet att visa upp besiktningshistoriken för bilen i fråga och det är viktigt att verifiera denna information med en CARFAX-rapport. CARFAX samlar ihop historik från besiktningar och servicetillfällen och sammanställer dessa i rapporterna.

CARFAX har en omfattande databas med servicehistorik, inklusive oljebyten och andra rutinserviceaktiviteter, som sammanställs från tusentals källor i hela Europa. Källor som Statliga myndigheter, försäkringsbolag och dessutom service- och reparationsverkstäder.

Det är viktigt att kontrollera servicehistorik när man ska köpa en bil för att se till att fordonet underhållits på ett korrekt sätt. Dessutom kan detta påverka värdet för fordonet i fråga drastiskt. Saker som helt vanliga olje- och andra vätskebyten, däck- och bromsunderhåll krävs inte bara för fordonets egen skull, men de gör en mycket stor skillnad när det gäller trafiksäkerheten.

CARFAX-rapporten visar tydligt hur många servicehistorikhändelser som är tillgängliga för ett visst fordon. Dessutom listar vi datum, servicestället, och, i vissa fall, vad som gjorts under servicen. Ett fordon med många servicehändelser är absolut inte nödvändigtvis någonting dåligt. Servicehistoriken kan visa på en bil som tagits väl om hand och underhållits regelbundet av de tidigare ägarna.

Dock i vissa fall har en viss del av fordonet reparerats flera gånger, då är det viktigt att fråga säljaren varför. Detta kan vara ett tecken på att den varit med i en olycka, att den har en öppen återkallelse eller någonting liknande. Servicehistoriken kan säga mycket om den används på rätt sätt.

CARFAX rekommenderar att alltid be säljaren om service- och underhållshistorik. Om de tillhandahåller denna kan den komplimentera informationen på CARFAX-rapporten på ett mycket bra sätt. Att kontrollera denna information innan köp kan rädda dig från framtida dyra och potentiellt farliga problem.