INFORMATION OM COOKIES OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Senast uppdaterad: 2017-11-09


Grundläggande principer

CARFAX och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.


Insamling av information

CARFAX och dess dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På denna webbplats får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om du väljer att betala med kreditkort, om din betalning. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation med dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som bostadsort.


Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. CARFAX använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt oss vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de delar av carfax.se som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Denna Webbplats använder ”Google Analytics” med hjälp av detta, analyseras hur användare använder webbplatsen.

Verktyget använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator, för att samla in standardinformation och logga besökarnas beteende uppgifter i anonym form. Informationen som genereras av en sådan cookie, kommer från er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) och överförs till Google.
Denna information används sedan för att utvärdera besökarnas användning av denna webbplats och för att sammanställa statistiska rapporter av aktiviteter på webbsidan. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på Er webbläsare, men vänligen observera att om Ni gör detta så kommer Ni inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats.
Om Ni vill se mer information om hur Google använder dessa uppgifter och vad de gör med de uppgifter som de samlar in, vänligen se deras sekretsspolicy.
Google erbjuder också ett browser ”add-on” vilket gör att Ni kan välja att ta bort Google Analytics på alla webbplatser. Google Analytics-cookies

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

För att välja ”ta bort” som spåras av Google Analytics på alla webbplatser vänligen besök: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), förkortat Google. Google Analytics använder textfiler, så kallade cookies. Cookies sparas på din dator och ger information om hur du använder vår webbplats.

Denna information överförs till en Google-server i USA och lagras där.

På denna webbplats aktiveras en IP-anonymisering, dvs. din IP-adress förkortas först av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Det är endast i undantagsfall som hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder den insamlade informationen för att ta fram utvärderingar och rapporter för CARFAX Sverige AB​ beträffande användning och aktivitet på webbplatsen och för att kunna erbjuda ytterligare tjänster för CARFAX Sverige AB i samband med användning av webbplatsen och internet. Det handlar då särskilt om funktioner för displayreklam, som Google Analytics-rapporter beträffande effektivitet enligt demografiska egenskaper och intressen. Google överför även vid behov denna information till tredje part, i den mån det krävs enligt lag eller om tredje part bearbetar denna information på uppdrag av Google.

IP-adressen som överförs från din webbläsare i samband med användning av Google Analytics sammanförs inte med annan information från Google. Du kan förhindra att cookies används och sparas på din dator genom att göra inställningar i webbläsaren. Men vi avråder uttryckligen från det eftersom du då inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och bearbetar informationen som genereras av cookies och som gäller ditt utnyttjande av webbplatsen (inkl. din IP-adress). Du måste då ladda ner och installera ett plugin-program för din webbläsare på denna länk: Webbläsar-add-on för avaktivering av Google Analytics.

För webbläsare i mobila enheter eller som alternativ till webbläsar-add-on, klicka på denna länk för att förhindra att Google Analytics samlar information på denna webbplats i fortsättningen: networkadvertising.org/choices/. Då sparas en så kallad opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på denna länk igen. Mer information om Googles bestämmelser finns på www.google.com/policies/privacy/

 

  • Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser.

  • Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser.

  • Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)


Säkerhet

CARFAX och dess dotterbolag och dess dotterbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. För åtkomst till ditt eget konto på CARFAX.SE krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.


Användning av informationen

CARFAX och dess dotterbolag hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s k direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål. CARFAX kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om CARFAX anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande CARFAX. CARFAX och dess dotterbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.


Rättelse och insyn

CARFAX strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Kundservice
CARFAX Sverige AB
Karlavägen 14A
114 31 Stockholm

Om du inte längre vill mottaga nyhetsbrev kan du logga in på Mitt konto och ändra dina uppgifter. Om din e-postadress ändrats logga in på Mina sidor med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.


Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på www.carfax.se, förbehåller sig CARFAX rätten att neka användare tillgång till webbplatsen carfax.se och de tjänster som tillhandahålls.


Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.


Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av CARFAX. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer www.carfax.se att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur CARFAX behandlar dina personuppgifter.