Usabil - 10 tips på hur du som köpare kan undvika risker när du köper

Kontrollera registreringsnummer
SE

Är du intresserad av att köpa en Usabil? Om du redan tidigare haft med en Usabil att göra har du säkerligen kommit i kontakt med CARFAX på något sätt. CARFAX-rapporten är ett väletablerat och oberoende verktyg som används av miljontals köpare av begagnade bilar runt om i världen för att minska riskerna med att köpa begagnade importbilar ifrån USA. I denna text kan du skaffa dig viktig information om hur du med hjälp av CARFAX kan spara både tid och pengar genom att fatta trygga köpbeslut.

Tips 1: Kontroller att säljaren är att lita på

Be försäljaren att visa upp CARFAX-rapporten för den bil du är intresserad av att köpa. Oavsett om du köper din Usabil privat genom en importör eller hos en bilhandel i Europa eller USA ska säljaren vara redo att tillhandahålla dig en CARFAX-rapport för bilen. Om säljaren skulle vägra bör du vara försiktig. Kontroller att de uppgifter du får av säljaren för den Usabil du är intresserad av stämmer överrens med vad som står i bilens CARFAX-rapport samt med den information du finner på bilen själv (ex. registreringsnumret)

Tips 2: Uteslut "salvage"-titel

I USA kan bilar få s.k. salvage-titlar när de till följd av uppkomna skador är i behov av så pass omfattande reparationer att det inte längre anses rimligt att laga bilen. Med andra ord är bilen inte längre avsedd att köras på vägarna. Tyvärr har omkring 10 % av alla Usabilar som exporteras till Europa idag "salvage"-titlar och för att undvika att få tag i en bil som visar sig ha tilldelats en sådan bör du kontrollera bilens CARFAX-rapport.

Tips 3: Undvik att köpa en Usabil som varit inblandad i olyckor

Bilar som varit inblandade i olika typer av olyckor kan ofta repareras så att även experter inte kan se några kvarvarande tecken på skador. Men det finns tecken att hålla utkik efter – till exempel om en bils airbag blivit utlöst. CARFAX samlar in omfattande mängder data ifrån USA för att i rapporterna kunna inkludera om en bils airbag blivit utlöst. På detta sättet kan du skydda dig mot att köpa en Usabil som varit med om en olycka.

Tips 4: Ta reda på vilka bilar som enbart haft en tidigare ägare

Amerikanska bilar som endast haft en tidigare ägare kallas för "1-Owner cars" och är mycket populära på den amerikanska marknaden för begagnade bilar. Detta är förståligt då det kan vara knepigt att få reda på all historik för begagnade bilars som bytt ägare flera gånger. I en CARFAX-rapport ingår alltid hur många ägare en bil har haft.

Tips 5: Upptäck om mätarställningen blivit manipulerad

Tyvärr är man som köpare dåligt skyddad mot att mätarställningen blivit manipulerad på den Usabil man är intresserad av att köpa. Den goda nyheten är att du numera har fler möjligheter att undvika att utsättas för denna vanliga bedrägerityp innan det är för sent. Om en bils mätarställning påvisat avvikande resultat vid avläsningstillfällena och därmed har en avvikande mätarställningshistorik finns detta inkluderat i CARFAX-rapporten.

salja bil privat pa natet

Tips 6: Undvika bilar med vattenskador

Vädret i USA kan på sina ställen vara extremt och orkaner och översvämningar leder till att tusentals bilar drabbas av olika typer av skador årligen. En bil som stått i eller under vatten under ett par dagar är vanligtvis inte längre körbar. Med detta i åtanke är det förundransvärt att över 20,000 begagnade Usabilar med vattenskador exporterats till Europa. Med hjälp av CARFAX-rapporten kan du redan i förväg lättare undvika att köpa en Usabil med vattenskada.

Tips 7: Kolla upp öppna återkallelser

Idag finns det inga globala tillverkargarantier vilket betyder att begagnade Usabilar som blivit återkallade i USA kan exporteras och säljas till europeiska köpare. Av denna anledning är det viktigt att i förväg kolla upp om det finns en återkallelse rapporterad till CARFAX för bilen i fråga.

Tips 8: Använd CARFAX för att förhandla

När du ska köpa en Usabil är det viktigt att du förbereder dig själv genom att kolla upp fordonshistoriken med CARFAX innan du påbörjar en förhandling om priset med försäljaren. Använd kunskaperna om bilens förflutna för att förhandla ner priset till en rimlig nivå eller för att förhandla att försäljaren ska betala för en allmän besiktning av bilen. Finns det något konstigt i bilens förflutna? Ta upp det med säljaren!

Tips 9: Jämför bilar i förväg

Med hjälp av CARFAX-rapporter kan du nu jämföra de Usabilar du är intresserad av med varandra för att således snabbt och enkelt kunna sålla bort de bilar som inte motsvarar dina förväntningar och slippa spendera tid och pengar på att åka och titta på dem.

Tips 10: Undvik "lemon"-bilar

En "lemon"-bil är en Usabil som, under tiden bilens garanti fortfarande var giltig, reparerats ovanligt många gånger under en viss tidsperiod (exempelvis under ett år) som överskrider medelvärdet (exempelvis under ett år). CARFAX kontrollerar hur ofta en bil har reparerats och rör det sig om en bil som reparerats i stor utsträckning tilldelas bilen en "lemon"-status i rapporten

Sammanfattning

Om du planerar att köpa en Usabil ska du alltid kolla upp fordonshistoriken med hjälp av en CARFAX-rapport. På så sätt kan du minimera risken att du får tag i fel bil med fel fordonshistorik och att du fattar ett köpbeslut du senare ångrar. Vi rekommenderar köpare alltid att dessutom låta en oberoende expert besiktiga bilen innan köpet går igenom.