Importerade begagnade bilar: Var försiktig!

Sök registreringsnummer gratis
SE

Varje år importeras tusentals begagnade bilar från Europa och USA till Sverige – i synnerhet dyrare bilmärken från Tyskland och amerikanska sportbilar och pick-ups. Det är mycket viktigt för köparen i Sverige att försäkra sig om att det rör sig om en välfungerande och bra bil. För bilhandlare och importörer är det också viktigt att säkerställa att de importbilar man tar in är av god kvalitet – något som i många fall är lättare sagt än gjort.

Att ha koll på fordonshistoriken kan underlätta själva köpbeslutet. Med avseende på antalet bilar med negativ historik som kör runt på våra gator är det ännu viktigare att alla korten är på bordet innan ett beslut fattas. Idag finns det oberoende och neutrala företag som erbjuder fordonshistorik till rimliga kostnader. Ett av företagen är CARFAX Sverige som har erbjuder fordonshistorik för alla begagnade bilar i hela Sverige och som dessutom, tack vare det amerikanska moderbolaget, också har tillgång till data för importbilar ifrån USA. Att få inblick i historiken för importbilar ifrån USA är viktigt för köpare, i synnerhet eftersom många av dessa bilar har allvarliga problem som köparen bör veta om.

I USA tituleras de bilar som varit med om olyckor och fått allvarliga skador med en "salvage title". Exakt hur omfattande skadorna på bilen måste vara för att en bil ska få en "salvage title" varierar i de olika delstaterna. I många delstater får bilar, vars reparationskostnader efter olyckan överstiger 75 % av det tidigare värdet på bilen, en "salvage title". Baserat på nyligen gjorda undersökningar har CARFAX kunnat konstatera att det finns 7,6 miljoner bilar i USA som har är titulerade med en "salvage title". Och just dessa typer av bilar blir ofta exporterade till Europa. Det behöver nödvändigtvis inte vara så att en bil inte ska köpas bara för att den har en "salvage title", men köparen i fråga bör vara medveten om tituleringen och veta vilka risker en "salvage title" medför. Tyvärr förekommer det allt som oftast att säljare väljer att utelämna denna information.

Att känna till historiken bakom en begagnad bil från USA är inte bara viktigt när det kommer till att känna till "salvage titles". Det finns i nuläget över 6 miljoner bilar registrerade i USA med avvikande mätarställningar vilket påverkar bilarnas värde i mycket stor utsträckning.

Det är också viktigt att köpare av begagnade bilar från USA känner till vad begreppet återkallelse betyder. Det finns i nuläget över 29 miljoner registrerade bilar i USA som är återkallade av producenterna. I många fall rör det sig om mindre produktionsfel. I vissa fall har felen inverkan på trafiksäkerheten och värdet på bilen. Oavsett så bör du som köpare känna till om bilen har en återkallelse eller inte.

Var försiktig när du köper begagnade importbilar och ta alltid reda på så mycket information du kan om bilen innan du fattar ett slutgiltigt beslut. Att investera i fordonshistorik för den bil du är intresserad av kan leda till att du undviker stora reparationskostnader i framtiden.

Hitta mer information om följande ämnen: "Aterimportera bil" från annat EU-land" och "Köpa begagnade bilar från Tyskland"

kolla mercedes