Registreringsbesvis för bilar i Sverige

Kontrollera registreringsnummer
SE

​Har du köpt en bil och behöver ett registreringsbevis? Om det är första gången du registrerar en bil och du behöver information om hur man ska gå tillväga ger denna guide dig all information du behöver om registreringsbevis för din bil samt hur det används.

Introduktion: registreringsbevis

I Sverige måste varje bil som körs på vägarna ha ett registreringsbevis. I början av 2004 började registreringsbevis inom EU struktureras på samma sätt. Detta innebär att alla medlemsländerna måste ha liknande registreringsbevis eftersom det underlättar vid kontroller av bilar ifrån andra länder. Dessutom har tanken bakom det nya systemet varit att det ska underlätta för körare att åka röra sig mellan medlemsländerna, öka trafiksäkerheten på vägarna runt om i EU samt hjälpa till att minska den illegala bilimporten.

Hur man särskiljer gamla och nya registreringsbevis

Det nya registreringssystemet inom EU fungerar i det stora hela på samma sätt som det gamla. Gamla respektive nya registreringsbevis innehåller mer eller mindre samma information. Men det finns ett par signifikanta skillnader som är viktiga att beakta. Nedanstående följer en lista med ett par av de viktigaste skillnaderna:

 • Istället för att beviset består av en del, delas de nya registreringsbevisen upp i två delar (del 1 och del 2, vi återkommer till detta lite senare)
 • För att förebygga bedrägeri och förfalskning har ytterligare säkerhetsåtgärder vidtagits genom bland annat vattenstämpling av dokumenten
 • Bilägare bör hantera del 2 i registreringsbeviset som en värdehandling då dokumentet är nödvändigt inom andra områden

Vänligen beakta: om du erhåller ett nytt registreringsbevis ska ditt gamla bevis förstöras. Om du inte har ett nytt registreringsbevis (efter 2004) är ditt gamla bevis fortfarande giltigt.

registreringsbevis

Hur man beställer ett registreringsbevis

Det finns två sätt hur beställa registreringsbevis i Sverige:

 • Online: genom att använda Transporstyrelsens hemsida
 • Över telefon: genom att ringa Transportstyrelsens kundtjänst (+46 (0)771-25 25 25)

När en bil byter ägare, eller när någon annan information som innefattas i ett registreringsbevis ändras, skapas ett nytt registreringsbevis. När det gäller minderåriga ägare som ännu inte har rätt att köra bilen i fråga skickas registreringsbeviset till målsman.

För att läsa mer om det senaste registreringsbeviset för en viss bil, besök Transportstyrelsens hemsida.

Registreringsbevisets två delar

Som tidigare nämnt består registreringsbeviset av två delar. Nedan kommer mer ingående information kring vad respektive del omfattar.

Del 1: Teknisk data & registreringsinformation

Den första delen av registreringsbeviset skickas till personen som använder bilen i fråga. I de flesta fallen är det bilens ägare. I vissa situation, i fallet av en hyrbil för att ta ett exempel, äger inte bilens användare bilen utan det rör sig då istället om en överenskommelse med ägare om att bilen används av någon annan.

Registreringsbevisets första del innehåller följande information:

 • En fullmakt (vilket är nödvändigt för att kunna ringa transportstyrelsens hotline eller på transportstyrelsens hemsida)
 • Uppgifter om bilens ägare/användare
 • Information rörande kredituppgifter
 • Övergripande information om bilen och tekniska detaljer

Du kan använda del 1 av registreringsbeviset när du registrerar bilen för användande, när du vill beställa registreringsbevisets andra del, eller när du beställer en registreringsskylt. Utöver detta är den första delen nödvändig när du vill ställa av din bil, dvs när den inte längre används och fordonsskatten således inte behöver betalas.

Del 2: Ägarrelaterad information

Den andra delen av registreringsbeviset skickas till bilens ägare eftersom detta behövs som underlag vid försäljning av bilen till en ny ägare (även när detta görs genom en bilhandlare) eller vid avregistrering av bilen.

Registreringsbevisets andra del innehåller följande information:

 • Bilens nuvarande ägare
 • Samtliga tidigare ägare/användare (dock inte alltid)
 • Övergripande information om bilen
ägarbyte bil

Behöver du en kopia av del 2?

För de som behöver en kopia av del 2 av sitt registreringsbevis finns två möjligheter:

 1. Beställ ett online via Transportstyrelsens hemsida med hjälp av din e-legitimation. Kopian kostar ingenting och skickas direkt till den adress som finns angiven i trafikregistret. Försändelsen tar omkring två till tre arbetsdagar.
 2. Beställ av Transportstyrelsen via telefon +46 (0)771-25 25 25. Du kan hämta upp kopian från ett postkontor inom fyra till fem arbetsdagar. Då måste du kunna visa upp giltig legitimation och betala en avgift på 50 SEK.

Vänligen beakta: Den tidigare versionen av registreringsbeviset är inte längre giltigt efter det att du beställt en kopia.

Vad ska du tänka på när du reser utomlands?

Carfax samarbetar med Transportstyrelsen och flera andra pålitliga källor med målet att kunna erbjuda köpare av begagnade bilar Sveriges mest omfattande fordonshistorikrapporter. CARFAX's gratistjänst Identitetscheck tillåter dig att få tillgång till följande information om en begagnad bil:

 • Märke
 • Modell
 • Chassinummer
 • Färg
 • Drivmedel
 • Växellåda
 • Fordonsår

Du kan dessutom se hur många händelser som finns registrerade i vår databas för bilen i fråga. Denna information kan du se i bilens CARFAX-rapport som erbjuder dig djupgående information om bilens förflutna. I en CARFAX-rapport hittar du bland annat information om följande:

 • Mätarställningsinformation
 • Avvikelser i mätarställningen
 • Service- och besiktningshistorik
 • Om bilen någon gång rapporterats som stulen
 • Bilens användningsområden (om den använts som taxi, hyrbil etc.)
 • Detaljerad teknisk information
 • Import- och exporthistorik

Köpare av begagnade bilar rekommenderas att informera sig om bilens historik för att kunna fatta trygga köpbeslut de inte behöver ångra, och här kan CARFAX hjälpa till!