Fordonsskatt: vad du behöver veta om transportstyrelsens fordonsskatt

Kontrollera registreringsnummer
SE

I Sverige måste fordonsskatt betalas för samtliga bilar som är registrerade och i användning. Om du äger en bil är det viktigt att ha koll på processen bakom fordonsskatten. CARFAX har sammanställt en guide som ska hjälpa förare att lära sig mer om transportstyrelsens fordonsskatt samt få information om hur det ska betalas.

Räkna ut din bils fordonsskatt

Beräkningen av en bils fordonsskatt är relativt enkel och för de flesta bilar räknas fordonsskatten ut baserat på CO2-utsläpp.

Först och främst består fordonsskatten av en grundavgift (360 SEK). För varje gram CO2-utsläpp över 111 g/km läggs 22 SEK till. Detta utgör fordonsskatten för vanliga bensindrivna bilar.

Vad gäller dieseldrivna bilar måste skatten multipliceras med 2.37 och beroende på när bilen registrerats läggs en ytterligare avgift till – 250 om bilen registrerats under år 2008 eller efter och 500 om bilen registrerats innan år 2008.

Fordonsskatten skiljer sig en aning för bilar med alternativa bränsletyper. Grundavgiften är fortfarande 350, men ägare för dessa bilar måste endast betala 11 SEK per gram CO2-utsläpp över 111 g/km.

Specialvillkor och undantag

De som köpt en ny hybrid eller helt elektrisk bil erbjuds en så kallad 'supermiljöbilspremi':

 • 20,000 SEK: Bilar med CO2-utsläpp mellan 1-50 g/km (hybridbilar)
 • 40,000 SEK: CO2-neutrala bilar, dvs bilar med 0 g/km (elbilar)

Dessutom slipper bilar som klassas som "gröna bilar" fordonsskatt de första fem åren. Bedömningen av bilarna i denna kategori baseras på miljöklass och CO2-utsläpp.

Hur man betalar fordonsskatten

Vanligtvis betalar bilägare fordonsskatten ett år i förväg. Om fordonsskatten överstiger 3,600 SEK kan betalningen delas upp i tre betalningsperioder.

Att bestämma vilken månad fordonsskatten ska betalas

Vilken månad fordonsskatten ska betalas beror på den sista siffran i bilens registreringsnummer. Betalningen ska vara mottagen hos Transportstyrelsen senast den sista dagen under månaden. Om denna dag råkar vara en helgdag eller röd dag ska betalningen mottagas senast en dag senare.

I följande tabell kan du se hur du tar reda på vilken månad din fordonsskatt ska betalas (baserat på sista siffran i ditt registreringsnummer):

Sista siffran i reg.nummer

Betalningsmånad

Utökad betalningsperiod

(för skatt över 3,600 SEK)

0

Mars

Juli & november

1

April

Augusti & december

2

Maj

September & januari

3

Juni

Oktober & februari

4

Augusti

December & april

5

Oktober

Februari & juni

6

November

Mars & juli

7

December

April & augusti

8

Januari

Maj & september

Betalning vid registrering av bil

När du registrerar en bil för användning ska fordonskatten betalas inom en period av 21 dagar. Viktigt att nämna är att fordonsskatt ska betalas för hela månader, oberoende av vilken dag som registreringen av bilen gjordes. Detta betyder att om en bil registreras i slutet av en månad, måste skatten fortfarande betalas för hela månaden.

Om fordonsskatten överstiger 4,800 SEK gäller inte detta och kostnaden beräknas per dag istället. För att detta undantag ska gälla måste fordonet ha varit avställt/avregistrerad minst 15 dagar, eller så ska ett ägarbyte ha skett under denna tid.

Betalning vid användningsbyte

Samma princip som beskriven ovan gäller när användningen av bilen ändras – under loppet av 21 dagar ska fordonsskatten betalas. Återigen ändras kostnaden för hela månaden i samband med att förändringen görs.

Förändring av en bils konstruktion

Om bilen vid besiktning anses ha genomgått förändringar som påverkar mängden fordonsskatt som ska betalas måste skatten betalas inom 21 dagar efter det att förändringen ägt rum.

beräkna fordonsskatt

Vem måste betala fordonsskatt?

Personen som är registrerad som bilens ägare vid början av betalningsmånaden är skyldig att betala fordonsskatt. Detta innebär att även om bilen sålts i början av månaden, måste den tidigare ägaren betala för bilens fordonsskatt.

Transsportstyrelsen skickar ett bekräftelsekvitto under de första 12 dagarna i betalningsmånaden. Oavsett om kvittot mottages eller inte måste bilens ägare säkerställa att fordonsskatten betalas som den ska. Det rekommenderas att kontakta Transporstyrelsen om ännu inte fått kvittot när det är en vecka kvar till sista bokföringsdagen i betalningsmånaden.

Vad innebär bokföringsdag?

Bokföringsdagen är dagen då ägaren för en viss bil ska ha betalat sin fordonsskatt till Transportstyrelsen. Det är viktigt att komma ihåg att bokföringsdag inte är samma sak som dagen då du bör överföra pengarna. Det tar ofta ett par dagar för betalningen att registreras hos Transportstyrelsen.

För de som föredrar att betala via post är det viktigt att komma ihåg att det tar ett tag för brevet att skickas och anlända. Det är rekommenderat att skicka iväg betalningen i god tid för att säkerställa att den tas emot i tid och undvika betalningsanmärkningar.

Borttappat inbetalningskort

Om du har tappat bort ditt inbetalningskort kan fordonsskatten betalas till något av följande bankgirokonton:

 • Betalning för ett fordon: 5051-6822
 • Betalning för flera fordon: 5051-6863

Vänligen beakta: Glöm inte bort att skriva ditt registreringsnummer samt personnummer eller organisationsnummer när du gör en betalning utan inbetalningskort som skickats ifrån Transportstyrelsen. Om du betalar via internet måste du även ange OCR- eller referensnummer. Om du inte har ett OCR-nummer kan du kontakta +46 (0)771–14 15 16.

För att ta reda på hur mycket du ska betala i fordonsskatt när du tappat bort ditt inbetalningskort, använd Transportstyrelsens service och skriv in ditt registreringsnummer. Där måste du antingen kunna identifiera dig med en bekräftelsekod från ditt registreringsbevis eller med e-legitimation.

Försenad betalning av fordonsskatt

Du kommer att behöva betala ett minimumbelopp på 100 SEK om du inte betalar fordonsskatten i tid. Den totala förseningsavgiften är en procentsats baserat på din ursprungliga fordonsskatt. Så länge fordonsskatten förblir obetald, ökar förseningsavgiften vid varje månadsslut. Endast vid specialtillfällen kan undantag göras gällande förseningsavgiften.

Förseningsavgiften har införts av följande anledningar:

 • Uppmuntra att betalningar görs i tid
 • Försäkra att försenade betalningar kommer in så snabbt som möjligt
 • Kompensera för extra tillkomna avgifter i samband med utebliven betalning

Vänligen beakta: fordonet får inte lov att användas fram till dess att fordonsskatten blivit betald.

Påminnelse för obetald fordonsskatt

Om betalning av transportstyrelsens fordonsskatt inte mottags skickas en betalningspåminnelse ut följande månad. Även om bilen sålts under tiden har du som registrerad ägare i början av månaden skyldighet att betala bilens fordonsskatt.

Redan betalat?

Om du får en påminnelse fastän du har betalat fordonsskatten, försäkra dig om att betalningen genomförts och att pengarna dragits ifrån ditt konto. Om detta är fallet, kontakta din bank och be om en kopia av betalningen och skicka den till följande adress:

Transportstyrelsen
701 88 Örebro
Sverige

Obetald fordonsskatt

I fall där fordonsskatten förblir obetald får bilen inte lov att användas. Om bilen används fastän fordonsskatten inte betalats har polisen skyldighet att beslagta bilens registreringsskylt. I fråga om utebliven betalning kopplas slutligen kronofogden in, oftast en månad efter det att den första påminnelsen skickats ut.

Reducering av obetald fordonsskatt

Det förekommer fall där fordonsskatten ska reduceras, bland annat följande:

 • Bilen har avregistrerats för användning
 • Bilens användningsområde har förändrats och lett till lägre skattebelopp
 • Bilens konstruktion har förändrats så till vida att skattebeloppet ändrats

I fråga om en skattereducering kommer ett nytt inbetalningskort att skickas tillsammans med påminnelsen.

Om skattereduceringen skett innan sista bokföringsdagen kan du kontakta Transportstyrelsen för att få reda på det nya beloppet. Om detta belopp inte betalas i tid skickas en förseningsavgift. Om du betalat den ursprungliga fordonsskatten kommer du återbetalas för överskottsbeloppet.

Förfrågan om reduktion

Om du anser att den fordonsskatt du ska betala är felaktig eller får en felaktig påminnelseavgift betald bör du kontakta Transportstyrelsen. Skicka din förfrågan skriftligt till:

Transportstyrelsen
701 88 Örebro
Sverige

Kontrollera en bils fordonsskatt med CARFAX-rapporten

CARFAX hjälper dig att enkelt ta reda på hur mycket du behöver betala i fordonsskatt till Transportstyrelsen för en bil. Denna information finns inkluderad i CARFAX-rapporter för nästan alla begagnade bilar i Sverige.

Genom att snabbt och enkelt skriva bilens registreringsnummer​ här, kan du inte bara få tillgång till information om bilens fordonsskatt utan även en mängd annan viktig information om en begagnad bils fordondonshistorik:

 • Detaljerad teknisk information
 • Besiktning- och servicehistorik
 • Import- och exporthistorik
 • Bilens tidigare användningsområden (privat, taxi, leasing osv)
 • Mätarställningsavläsningar
 • Stöldstatus
 • Och mycket mer…

Det är rekommenderat att alltid ta reda på så mycket information som möjligt om en bil innan du fattar ett köpbeslut. CARFAX-rapporten hjälper dig som kund att fatta tryggare och säkrare köpbeslut och därmed undvika att köpa en bil som har negativ historik. I CARFAX-rapporten kan du kolla fordonsskatten för bilen du är intresserad av! Ange regnummer för att kolla upp bilens fordonsskatt!

fordonsskatt