Guide för Bilregistrering hos Transportstyrelsen

Kontrollera registreringsnummer
SE

Processen för bilregistrering hos Transportstyrelsen består av flera steg, och beroende på hur du köper din bil kan stegen bli mer komplicerade. CARFAX Sverige har bestämt sig för att förklara hur man registrerar ett fordon hos Transportstyrelsen i Sverige för att klargöra eventuella frågor ni må ha och hjälpa er ut på vägen så snart som möjligt.

De tre olika situationerna som täcks av denna guide är:

 • Registrering av en ny bil
 • Registrering av en begagnad bil
 • Registrering av en importerad bil

Läs genom detta för att komma fram till vad ni borde göra i er speciella situation.

Registrering av en ny bil hos Transportstyrelsen

Processen för bilregistrering när det kommer till nya bilar är ganska enkelt. Bilens första bilregistrering görs hos Transportstyrelsen. Registreringsbevis behöver då beställas.

Registreringsbevis

Det behövs registreringsformulär för alla bilar som registreras i Sverige. Dessa kan beställas online eller via telefon (0771252525). Dessa bevis har två delar som beställs separat.

Del 1 – Fordonsuppgifter & Registreringsinformation

Den första delen av registreringsbeviset skickas till personen som använder bilen. I de flesta fallen är detta ägaren. Men i vissa fall, som till exempel leasing, är inte användaren samma person som ägaren. Del 1 innehåller följande information:

 • En behörighetskod (Används på transportstyrelsen.se eller när man ringer transportstyrelsens support).
 • Tekniska fordonsuppgifter och ägar-/användaruppgifter
 • Information gällande kreditköp eller leasing
 • Allmänna fordonsuppgifter

Del 1 kan användas vid registrering för trafik, avställning (om du inte använder bilen, behöver du inte om den är avställd betala trafikförsäkring och skatt), när man beställer del 2 eller registreringsskyltar.

Observera att vid utlandsresa måste del 1 tas med i bilen.

Del 2 – Ägarrelaterad information

Del nummer två skickas efter beställning till ägaren av fordonet. Denna del av registreringsbeviset är mycket viktigt, då det alltid måste bifogas vid ett ägarbyte när bilen säljs och när den avregistreras. Del 2 av registreringsbeviset innehåller följande information:

 • Nuvarande ägare
 • Tidigare ägare (finns inte alltid)
 • Allmänna fordonsuppgifter
registreringsbevis

Påställning av fordon

Innan man kan lagligt köra sin bil måste den ställas på. För att göra detta måste man registrera en trafikförsäkring och betala fordonsskatt. De två lättaste sätten att göra detta är att antingen ta det via internet eller på telefon.

Trafikförsäkring

Alla påställda fordon i Sverige måste ha minst trafikförsäkring. Detta betyder att för att kunna ta ut bilen på vägen måste ens fordon vara registrerat i Transportstyrelsens vägtrafikregister. För ägare som inte har en trafikförsäkring behöver minst en trafikförsäkring registreras hos ett försäkringsbolag innan påställning.

Fordonsskatt

När det kommer till bilregistrering måste fordonsskatten betalas i samband med påställning av din bil. Omedelbart efter att du ställt på din bil skickar Transporstyrelsen dig ett inbetalningskort. Fordonsskatten måste betalas inom 3 veckor från påställningsdatum.

Observera att fordonsskatten betalas för hela månader, oberoende när bilen registreras på ny ägare. Med andra ord, om man registrerar bilen på sig i slutet av månaden måste man fortfarande betala för hela månaden.

Besiktning

För att genomföra registrering för nya bilar i Sverige behöver ingen besiktning genomgås. Detta behöver endast göras 3 år senare. Efter denna besiktning, tre år efter registrering, behöver en besiktning göras 2 år senare. När fordonet är fem år gammalt behöver besiktning genomföras årligen.

När det är dags för en besiktning måste bilen besiktas av ett besiktningsställe som certifierats av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

För att se till att fordonet fyller alla krav gällande säkerhet och funktionalitet kontrolleras följande områden:

 • Alla lyktor (strålkastare, bromsljus, blinkers, backljus, varningsblinkers, dimljus, registreringsskyltbelysning, etc.)
 • Rutor och speglar (sprickor och andra skador, etc.)
 • Vindrutetorkare
 • Däckmönster
 • Sätesbälten
 • Motor
 • Bromsar
 • Varningstriangel
servicehistorik bil

Att registrera en begagnad bil/Ägarbyte

Om du köpt eller sålt ett fordon har du steg att ta vid bilregistreringen. Till att börja med måste både köparen och säljaren anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen. Detta kan göras via internet, Transportstyrelsens app. och registreringsbeviset.

Vid köp hos en bilhandlare kan de oftast ta hand om detta åt köparen.

Anmälan av ägarbyte

För att genomföra processen av ett ägarbyte hos Transportstyrelsen i Sverige kräver ett flertal steg.  För att genomföra detta via brev ska det skickas till följande adress:

               Transportstyrelsen
               SE-701 81 Örebro, Sweden

Följande information måste finnas med i detta brev:

 • Personnummer/Organisationsnummer för köparen
 • Köparens namn
 • Svensk adress till köparen
 • Ägarbytesdatum
 • Signatur från köpare och säljare

Det finns vissa saker som man måste ha koll på dock. Om informationen på ägarbytesbrevet inte stämmer kommer den tidigare ägaren att fortsätta att stå som ägare. Som köpare eller säljare av en bil är det mycket viktigt att se till att den andra personen är den de säger att de är. Dessutom rekommenderas det att se till att detta faktiskt skickas. Detta hjälper dig undvika potentiellt kostsamma problem.

Registrering går som tidigare nämnt också att göra via Transportstyrelsens internettjänst och deras app. Detta behöver båda parter göra innan det färdigställs.

Påställning av begagnat fordon

När man registrerar ett begagnat fordon finns det ett par saker som behöver göras förutom att bara registrera dig som ägare. Man måste komma ihåg trafikförsäkring och fordonsskatt.

Trafikförsäkring

Den nya ägaren behöver skaffa sig en trafikförsäkring från datumet ägarbytet rapporterades till Transportstyrelsen. Innan ägarbytet gått genom är den tidigare ägaren skyldig att ta hand om alla olyckor eller liknande, vare sig vem som kör bilen.

Fordonsskatt

Om ägarbytet görs under samma månad som skatten ska betalas, är det fortfarande upp till den tidigare ägaren att betala denna. Vare sig ägarbytet görs innan eller efter. Så länge det är inom samma månad som skattebetalningen så är det alltid den tidigare ägaren som är betalningsskyldig.

Tidigare betald fordonsskatt återbetalas inte om bilen inte ställs av i samband med ägarbytet. Om en bil fortsätter vara påställd följer skattebetalningen med bilen, en del av skatten, beroende på hur länge sedan det var sedan skatten betalades, betalas endast tillbaka om den nya ägaren ställer av bilen.

beräkna fordonsskatt

Varning gällande bilar köpta på kredit/med lån kopplade till bilen

När du köper en bil från någon är det ditt ansvar att undersöka fordonets historik innan du köper. En mycket viktig sak att vara uppmärksam på är om bilen tidigare köpts på kredit eller med ett lån kopplat till bilen. Om det är så att den tidigare ägaren inte betalat av detta kan det vara så att köparen kan få betala för bilen två gånger.

Besiktning

Besiktningar ska utföras årligen (förutom för bilar under 5 år gamla) och ska göras inom ett år från förra besiktningen. Man behöver med andra ord inte besikta bilen i samband med ägarbyte.

Ha i åtanke att det finns fordon som har lite andra regleringar. Som till exempel leasingfordon, bilköp från person utan svenskt personnummer, om säljaren är ett gods eller en avliden person och/eller fordonet kommer att användas för terrängkörning eller taxi/företagsfordon.

Bilregistrering av en importerad bil

Som man kan tänka sig är det lite krångligare att registrera in ett fordon man köpt utanför Sverige. Då har man några ytterligare steg att genomgå för att genomföra registreringsprocessen.

För att registrera ett importerat fordon, vare sig det är nytt eller begagnat, behövs originalregistreringsbeviset från det tidigare landet.

Tullklarering (icke-EU bilar)

Första steget för att importera en bil till Sverige är att komma genom tullen. Denna process gäller endast för fordon köpta utanför EU. När man då tar in bilen på svensk mark, behöver man då betala en importkostnad på 10 % av inköpspriset.

Utöver denna importkostnad behöver man betala mervärdesskatt på vissa bilar i Sverige när de importerats. Ägare av fordon som klassas som nya behöver betala mervärdesskatt i Sverige vid importering (ett fordon klassas som nytt i detta fall om det varit i trafik under mindre än 6 månader eller om det gått under 600 mil).

Tillfällig bilregistrering

Tillfälliga bilregistreringar är inte alltid nödvändiga, men inte ovanliga. Om ditt nya fordon har en aktiv registrering och trafikförsäkring i ett annat EU-land får den köras i Sverige i en vecka. Ett undantag från denna vecka är om bilen endast körs kortaste vägen till och från registreringsbesiktningen. I vilket fall, om du inte försäkrat fordonet ännu, måste man ansöka om en tillfällig försäkring.

För fordon som kommer från länder utanför EU eller EEA, har du alltid en begränsad tillfällig registrering som gäller för att från tullen till lagerlokal/plats där den kommer att sitta och vänta på besiktning, dessutom till och från registreringsbesiktningen. Följande nationer är del av EEA:

Österrike Estland Island Luxembourg Rumänien
Belgien Finland Irland Malta Slovakien
Bulgarien Frankrike Italien Nederländerna Slovenien
Cypern Tyskland Lettland Norge Spanien
Tjeckien Grekland Liechtenstein Polen Sverige
Danmark Ungern Litauen Portugal Storbritannien​ 

Om man inte ansökt om tillfälligt registrering eller om man inte har en tid för en registreringsbesiktning måste bilen transporteras omkring på en trailer.

Observera att tillfällig registrering endast kan ansökas om i samband med ursprungskontroll. Endast efter ursprungskontrollen har godkänts kan du mottaga din tillfälliga registrering och tillfälliga registreringsskyltar. Tillfällig registrering är giltig under en tremånaders-period. Ladda ned blanketten för ansökan om tillfällig registrering vid import här.

importera bil

Ursprungskontroll

Nästa steg i bilregistreringen görs oftast i samband med en tillfällig registrering. Ansökan om ursprungskontroll. Antingen genom att hämta hem detta formulär (online service), fyll i det och skicka in det via post, eller fyll i det online och skriv sedan ut det och skicka in det via post. En ursprungskontroll kostar 600 kr och måste betalas i förväg.

Nödvändiga dokument

För att fullständiggöra din ursprungskontroll, behöver flera olika dokument skickas till Transportstyrelsen. Beroende på just din situation kan det vara lite fler eller färre.

Dokument som alltid måste skickas:

 • Underskriven ansökan (eller autentiserad via BankID online)
 • Original registreringscertifikat från första landet bilen registrerades i (om det finns)
 • Bevis för köp/ägarbyte (dokument måste inkludera specifik fordonsinformation, t.ex. chassinumret)

Extra dokument som krävs om bilen importerats från ett icke-EU land:

 • Tullklareringsbevis (även om tullklarering gjordes i annat EU-land)

För fordon som inte tidigare registrerats i andra länder kan det krävas ett så kallat ”Certificate of Conformity” för att bevisa att fordonet instämmer med lokala standarder.

Registreringsbesiktning

Efter godkänd ursprungskontroll behöver en tid för registreringsbesiktning bokas. Registreringsbesiktningen kontroller att bilen överensstämmer med Svenska regler och bestämmelser. Detta inkluderar utsläpp och säkerhet.

Det finns ett par undantag som kan betyda att man inte behöver undergå en fullständig besiktning. Om fordonet redan har en så kallad "European Community Whole Vehicle Type Approval" betyder det att det redan överensstämmer med reglerna och behöver inte ändras på något vis för att vara lagligt i Sverige. Detta gäller också när man genom registreringsbevis från tidigare land kan bevisa att bilen varit registrerad i ett annat EU-land. Om bilen är högerstyrd, kommer med brittiska hastighetsmätare eller är del av en mycket liten serie fordon gäller inte detta.

Dessutom är det bra att veta att ett fordon med en som kommer från eller har en historik i USA ofta behöver modifieras för att passa in i svenska och europeiska bestämmelser och regler. Att kontrollera en bil med en CARFAX-rapport kan informera dig gällande ett fordons eventuella USA-historik. Dessutom innehåller den mycket användbar information gällande ett fordons förflutna, inklusive mätarställningshistorik, om bilen varit stulen eller skrotad och mycket mer. Att ta reda på dessa saker innan köp kan spara dig mycket krångel när det kommer till bilregistrering.

Färdigställa bilregistreringen

När besiktningen/besiktningarna godkänts får bilen ett registreringsnummer. Ett registreringsbevis och registreringsskyltar skickas till ägarens adress. När du mottagit dessa kan du fortgå med stegen vi nämnt tidigare för att ställa på ditt fordon.

Kontrollera ett registreringsnummer med CARFAX

Om du vill kontrollera ett registreringsnummer för valfri begagnad bil i Sverige för att få reda på bilens förflutna, prova CARFAX identitetcheck här. Med information från Transportstyrelsen och många andra unika källor erbjuder CARFAX den mest omfattande fordonshistorikrapporten i Sverige.