Om du är med om en bilolycka - tänk på detta!

Kontrollera registreringsnummer
SE

Om du eller någon i din närhet varit inblandad i en bilolycka vet du säkert att man ofta känner stor oro och frustration över det som hänt. Man tvingas ta itu med konsekvenserna som följer efter en olycka – krångliga processer som både kan ta tid och ork. Detta är du inte ensam om och CARFAX kommer i denna artikel tipsa dig som på något sätt är eller varit involverad i en bilolycka om vad som måste göras.

På olycksplatsen

Efter att en bilolycka inträffat är till en början en hel del adrenalin involverat hos alla inblandade parter. Börja med att ge dig själv en stund att ta in vad som hänt. Säkerställ att du och dina medresenärer mår bra innan ni stiger ut ur bilen. Skulle olyckan ha inträffat på en högt trafikerad väg är det mycket viktigt att ni är försiktiga när ni beger er ut på gatan. Skulle det vara så att någon kommit till skada måste polis och ambulans omgående kontaktas på SOS alarmnummer 112.

När det kunnat konstateras att alla inblandade parter är oskadda eller de som skadats har tagits om hand ska du utbyta kontaktinformation med de andra förarna som varit inblandade i olyckan. Följande uppgifter ska inkluderas:

  • Körkort: Skriv ned för- och efternamn, adress, körkortnummer, telefonnummer och e-mailadress.
  • Försäkringskort: Skriv ned namnet på försäkringsbolaget, registreringsnummer på bilen samt VIN-kod/chassinummer.
  • Foto: Ta bilder på din bil, andra inblandade bilar, samtliga registreringsnummer samt bilder på olycksplatsen.

Det förekommer tyvärr att inblandade i olyckan, framförallt de som bär skuld till att olyckan skedde, kör iväg utan att utbyta kontaktuppgifter. Om du ser att någon iblandad part kör från platsen, försök att skriva ner registreringsnumret. Om du inte hinner blir det svårt att identifiera personen. I en situation där du ska få skadestånd är det mycket viktigt att iblandade parter är identifierade.

Att involvera polisen

Något många inte vet är att man inte är tvungen att informera polisen efter att en olycka skett. När det gäller mindre olyckor där ingen kommer till skada kan det hända att polisen inte har tid att komma till platsen. Om polisen inte kommer till platsen ska du vända dig till en polisstation och rapportera olyckan vilket du kan behöva som underlag om du ska kräva skadestånd.

PÅ OLYCKSPLATSEN

Att bärga bilen

I fall där det rör sig om allvarligare olyckor kan inblandade bilar behöva bärgas ifrån olycksplatsen. Polisen samarbetar med vissa bärgningsföretag och kan ofta hjälpa till med att tillkalla en bärgningsbil. Vissa väljer att själva kontakta ett bärgningsföretag som samarbetar med försäkringsbolaget. Detta är någonting du kan diskutera med polisen på plats efter att olyckan skett. Fördelen med att själv välja ut ett företag är att det kan bli billigare och lättare för dig att hämta upp bilen.

Vittnen

Man ska vara medveten om att vittnesmål kan förändras efter att man lämnar olycksplatsen. Någon som på plats erkänner sig skyldig kan dagen därpå hävda motsatsen. Det bästa sättet för dig att försäkra dig om att vittnesmålen inte förändras, utöver att rapportera olyckan, är att skaffa vittnesmål ifrån folk som sett olyckan inträffa. Försök att skriva ned kontaktuppgifter ifall du i framtiden skulle behöva att vittnena styrker ditt skadeståndskrav.

Osäker på om någon sett den inträffade olyckan? Tänk efter igen. Kan det finnas övervakningskameror i området? Många parkeringsplatser och företag har övervakningskameror igång dygnet runt. Skriv ned datum och tid för när olyckan inträffade ifall du skulle behöva få tillgång till material ifrån någon övervakningskamera. I de flesta fall behöver du polisens hjälp för att få tillgång till materialet.

Att kräva skadestånd

Bekänn dig aldrig som skyldig till en bilolycka. Ge objektiv och ärlig information till försäkringsbolaget och låt dessa avgöra vem som är skyldig.

Om det rör sig om en olycka där bara din bil är inblandad, till exempel om du kör på en trottoarkant eller skrapar bilen när du parkerar, kan du skicka in ditt skadeståndskrav till försäkringsbolaget. Om det rör sig om olyckor där bara din bil tagit skada och ingen annan egendom behöver repareras kan du välja att inte skicka in ett krav.

Om det rör sig om en olycka där flera personer är involverade i olyckan, och du tror att det är ditt fel, kan du:

  1. Välja att vänta och se om de andra involverade parterna väljer att kräva skadestånd. Om det bara rör sig om små skador och du har tur kan de välja att inte kräva skadestånd. I fall där involverade parter väljer att kräva skadestånd kan det ta ett par veckor innan du får reda på det.
  2. Välja att kontakta ditt försäkringsbolag och beskriva händelseförloppet. Om det visar sig att du är skyldig kommer du att behöva betala din självrisk varpå försäkringsbolaget kommer att hjälpa sig vidare.

Om någon av de inblandade parterna är skyldiga har du två alternativ:

  1. Du kan välja att kräva skadeståndet genom den andra personens försäkringsbolag. Fördelen är att du inte ska behöva betala något själv för till exempel reparationer och lånebilskostnader. Nackdelen är att det kan ta ett bra tag då ditt skadeståndskrav måste gå igenom av försäkringsbolaget. Eftersom du inte nödvändigtvis har några tidigare kopplingar till bolaget kan det vara svårt att skynda på processen.
  2. Du kan välja att kräva skadeståndet genom ditt eget försäkringsbolag, även fastän du inte är skyldig. Efter att du betalat självrisken kommer ditt försäkringsbolag att hjälpa dig vidare. Fördelen är att denna lösningen är enkel och gör att du sparar tid. Nackdelen är att du måste betala självrisken.

Ha tålamod. Även fastän du är snabb med att kontakta ditt försäkringsbolag kan det ta några dagar innan du får svar och kan kräva ditt skadestånd.

Att göra innan olyckan är framme

Kolla upp vad som gäller med din försäkring. Vad finns det täckning på och vad finns det inte täckning på? Det kan vara bra att veta ifall du skulle råka ut för en olycka. Prata med ditt försäkringsbolag minst en gång om året för att se så att inte något har förändrats.

Det kan även vara så att dina omständigheter har förändrats sedan du tecknade försäkringen, i så fall kan det även vara läge att ändra försäkringen så att den passar just dig och din situation.