Ägarbyte för bil i Sverige

Kontrollera registreringsnummer
SE

När du vill sälja eller köpa en bil behöver du och den andra parten anmäla ett ägarbyte till Transportstyrelsen.  CARFAX guidar dig genom denna process och tar även upp den viktigaste informationen rörande ägarbyte.

Grunderna kring ägarbyte för bil

Efter det att bilen har lämnats över till den nya ägaren har du upp till 10 dagar på dig att rapporterna in ägarbytet till Transportstyrelsen. För att ett ägarbyte ska gå igenom behöver du ha tillgång till det senaste registreringsbeviset för bilen i fråga. I fall där ägarbytet rapporteras in mer än 10 dagar efter att ägarbytet gått igenom kommer det datum som rapporteras inte att användas vid registreringen av ägarbytet. Istället kommer det datum då ägarbytet rapporterades in att användas. Den nya ägaren är skyldig att börja betala försäkring från och med den dagen då ägarbytet rapporteras in.

Detta betyder med andra ord att den tidigare ägaren fortsatt är ansvarig för bilen fram tills det att ägarbytet rapporteras in och handläggs.

Vilken information behöver jag för att genomföra ett ägarbyte?

För att kunna genomföra ett ägarbyte behövs följande:

  • Personnummer eller organisationsnummer
  • Namn på köparen
  • Köparens adress
  • Datum för ägarbyte
  • Köpare och säljaren underskrift

Om det rör sig om ett ägarbyte till minderårig (under 18 år):

  • Personnummer, namn och underskrifter (gäller både målsman och minderårig)
  • Detaljer rörande vem av målsman/minderårig som ska registeras som ägare

Ägarbytet skickas in till följande adress:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

I fall där du köper eller säljer en bil till en bilhandlare är det ofta möjligt att genomföra ägarbytet direkt online. I fall där detta är möjligt behöver du med andra ord inte rapportera in ägarbytet på egen hand.

Felaktig information i samband med ägarbyte

Ibland förekommer det att man råkar skicka in felaktig information i samband med ett ägarbyte. Om detaljerna kring ägarbytet är inkorrekta kan det inte gå igenom och den ursprungliga ägaren kommer fortfarande att stå som ägare för fördonet i Transportstyrelsen register.

Det är din skyldighet att se till att ägarbytet går igenom. Detta innefattar att ta reda på att den andre parten verkligen är den som personen utger sig för att vara (ex. genom att kontrollera att ID/körkort stämmer). Ytterligare är det bra om du kontrollerar att ägarbytet verkligen postas till rätt adress och läggs på brevlådan.

Här kan du läsa allt du behöver veta om betalning av fordonsskatter.

Registreringsbevis i samband med ett ägarbyte

När du genomför ett ägarbyte är det viktigt att du använder dig av det mest aktuella registreringsbeviset för bilen.

Här kan du läsa allt du behöver veta om registreringsbevis.

registreringsbevis

Ägarbyte i samband med anmälan om påställning

I fall där du vill anmäla en bil för påställning i samband med att ett ägarbyte genomförts bör du beakta i vilken ordning gör detta eftersom detta har stor betydelse för vem som är skyldig att betala fordonsskatten för bilen.

Det är möjligt att anmäla ett ägarbyte i efterhand, men när det gäller påställning är är detta inte tillåtet. Dagen då bilen anmäls som påställd är dagen den får lov att köras i trafik. Detta kan antingen vara dagen då anmälan mottagits och handlagts av Transportstyrelsen, eller en senare dag om detta specificeras i anmälan. Med andra ord är det viktigt att ägarbytet i detta fall görs innan, eller på samma dag, som bilen anmäls som påställd.

Tre exempel för att visa på hur viktig denna timing är:

  1. Om bilen anmäls som påställd via en självbetjäningsdisk hos Transportstyrelsen den 15 juni, men ägarbytet genomförs först den 16 juni, kommer skyldigheten att betala fordonsskatt att ligga på den föredetta ägaren.
  2. I fall där ägarbytet också anmäls den 15 juni kommer Transporstyrelsen att kunna godkänna att skyldigheten att betala fordonsskatt för bilen att förs över till den nya ägaren. I detta fallet måste den föregående ägaren kontakta Transpostyrelsen och begära att den nya ägaren är den som ska betala skatten.
  3. När anmälan om påställning görs med hjälp av registreringsbeviset, direkt i samband med ägarbytet, kommer den nya ägaren automatiskt att vara den som betalar fordonsskatt.
ägarbyte bil

Ägarbyte i samband med anmälan om avställning

Du behöver inte betala fordonsskatt för en bil när den anmälts för avställning. Eftersom att skatten normalt sett betalas ett år i förväg kommer det överblivna beloppet att återbetalas till ägaren för den tiden då bilen är anmäld som avställd. I fall där ett ägarbyte genomförs i samband med att bilen rapporteras som avställd kommer detta belopp att återbetalas till den nya ägaren.

Avställningen är giltig från och med den dag som Transporstyrelsen mottager anmälan. Om denna anmälan först når Transporstyrelsen efter det att ägarbytet gått igenom kan detta betyda att bilen varit i bruk då ägarbytet genomfördes. Detta betyder att den nya ägaren är skyldig att försäkra bilen.

Specialfall relaterade till ägarbyte

Det finns flera specialfall där särksilda villkor gäller i samband med att ett ägarbyte genomförs.

Lån kopplat till bilen

Om det finns ett lån kopplat till bilen, i fall där säljaren fortfarande har rätt att ta tillbaka bilen om betalning uteblir, måste denna information ingå när ägarbytet anmäls.

Det är väldigt viktigt att försäkra sig om att tidigare ägare betalat av bilen eller uppfyllt de bestämmelser som gjorts. Det är den nya ägarens skyldighet att ta reda på denna information. Om det är så att det finns ett obetalt lån kopplat till bilen kan den nya ägaren komma till att bli betalningsskyldig.

Köpare utan svenska personnummer

För att ett ägarbyte ska kunna godkännas måste den nya bilägaren ha ett giltigt svenskt personnummer. I fall där köparen inte har ett personnummer kan man även ansöka om ett koordinationsnummer. Detta nummer kan användas vid ett ägarbyte.

Om du har fler frågor kring detta rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket på deras hemsida.

Kolla upp bilens CARFAX-rapport

Innan du bestämmer dig för att köpa en begagnad bil och genomföra ett ägarbyte rekommenderar vi dig att ta reda på så mycket information som möjligt om bilen i fråga. Med hjälp av CARFAX kan du enkelt ta reda på mer information om bilen du är intresserad av. I en CARFAX-rapport får du bland annat reda på ägarhistorik, tekniska detaljer, besiktningshistorik, fordonsskatt, mätarställningshistorik och mycket mer.

kolla upp ägarhistorik, mätarställning och servicehistorik