Bilinfo tillhandahållen av en CARFAX-rapport

Kontrollera registreringsnummer
SE

exempel rapportmobile sample report

DU STÄLLER FRÅGORNA, VÅRT JOBB ÄR ATT BESVARA DEM I RAPPORTEN!

stolen-status

Har bilen någonsin rapporterats som stulen?

open-recalls

Är bilen importerad?

inspection-advice

När och var har bilen blivit besiktad?

money

Vad är den årliga fordonsskatten för bilen i fråga?

taxi-or-rental-car

Har bilen någon gång använts som taxi eller hyrbil?

technical-data

Vilka tekniska specifikationer har bilen?

owners

Hur många tidigare ägare har bilen haft och när har ägarbyten skett?

mileague-fraud

Vilka mätarställningsavläsningar har gjorts?

CARFAX-rapporten är uppdelad i fem delar för att ge dig en tydlig översikt över en begagnad bils fordonshistorik. Varje del innehåller olika typer av bilinfo som kan hjälpa dig att fatta bättre och säkrare beslut i samband köp av begagnade bilar. Nedan förklara vi vad varje del av en CARFAX-rapport innehåller.

I den inledande delen av din CARFAX-rapport hittar du en kort sammanfattning av fordonshistoriken och den bilinfo som finns i de andra delarna. Utöver detta finns övergripande tekniska detaljer om bilen samt varningar i fall där bilen har en riskfaktor kopplad till sig. Denna delen av rapporten ges du en snabb översikt över den information som finns i CARFAX-rapport.

Problemcheck är den del i rapporten där problem kopplade till bilen finns sammanställda. I din CARFAX-rapport finns registrerade händelser med som till exempel om bilen är eller har varit rapporterad som stulen, om den varit skrotad, importerats eller använts som taxi. Här kan du få reda på potentiella problem och försäkra dig om att bilen verkligen lever upp till det pris den säljs för.

I denna del av CARFAX-rapporten finns en översikt av bilens information och övergripande bilinfo, som till exempel senaste besiktningstillfället, bilens fordonsskatt, antalet tidigare privata ägare och senaste mätarställningsavläsningen.

I denna presenteras registrerade verkstadsbesök, besiktningar, av- och påställningar, ägarbyte och mätarställningsavläsningar i kronologisk ordning. Denna del av en CARFAX-rapport tillhandahåller detaljerad information som kan vara till stor hjälp för att kontrollera den information som ges av säljaren i fråga.

Näst längst ner hittar du mer detaljerad teknisk bilinfo, som till exempel motorstorlek och fordonsdimensioner med mera. I denna delen av rapporten hittar du fordonsspecifikationer.

Längst ner i rapporten hittar du en ordlista där ord och termer som kan vara svåra att förstå finns förklarade – allt för att din CARFAX-rapport ska vara så enkel som möjlig att förstå. Om betydelsen av någon del i rapporten är oklar kan förklaringen finnas i listan. Om du har frågor om innehållet i din CARFAX-rapport är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.