Biobränsle som drivmedel? Detta behöver du veta

Kontrollera registreringsnummer
SE

Något som blir allt vanligare är att köra en så kallad gasbil som drivs av biobränsle. Här är det du behöver veta om ekobränsle om du funderar på att köpa ett fordon som drivs av detta. Först och främst, vad är egentligen en gasbil?

En gasbil är egentligen en helt vanlig bil förutom att den ofta har dubbla bränsletankar: en med gas och en för bensin. En sådan bil fungerar i princip som en sedvanlig bränsledriven bil, bara det att du kör mer på biogas än med bensin. När biobränslet sedan är slut tar bensinen vid.

Bra att veta om gasbilar och biobränsle:

  • Räckvidden med biobränsle är kortare än med bensin, det gör att dubbla bränsletankar ökar körsträckan.
  • På vissa modeller kan du välja att köra på antingen gas eller bensin genom att bara trycka på en knapp.
  • De flesta bilmodeller med dubbla bränsletankar startar på bensin och går över till biobränsle efter några sekunder.
  • När gasen tar slut byter bilen automatiskt om till drivmedlet bensin.
  • En liter bensin motsvarar ca 0,74 kg biogas och naturgas.

Detta är fordonsgas

Det drivmedel som gasbilar använder kallas ofta för fordonsgas. Detta är egentligen ett samlingsnamn och gasen består oftast av biogas och naturgas i en blandning som varierar. Det går att köra med 100 procent biogas, men det är oftast en andel på 30 procent med naturgas i fordonsgasen. Om du kör med endast biogas kör du din bil helt fossilfritt.

Bra att veta om gasbilar och biobränsle

Biobränsle är förnybart, till skillnad från naturgas

Ena delen av fordonsgasen är med andra ord biogas. Detta är biobränsle som är helt förnybart och som dessutom ger mycket mindre utsläpp av koldioxid än vad till exempel diesel och bensin gör. Biogasen utvinns ur livsmedelsavfall, gödsel eller avloppsslam. Det gör att klimatnyttan blir dubbelt så stor, att avfall återvinns samtidigt som fossila bränslen ersätts med miljövänliga alternativ. Biobränslet kommer ofta från förbränningen av växter som sockerrör, majs och soja. De ingår alltså i det naturliga kretsloppet. I framtiden kommer allt från alger och tång till stubbar, gallringsvirke och tallolja förmodligen att kunna användas som just förnybara bränslen.

Biogasen kemiskt identisk med naturgasen

Biogas av fordonskvalitet är i regel kemiskt identisk med naturgas. Båda består till största delen av metan och kan blandas i vilka proportioner som helst i bilens tank. Det gör att du kan tanka på vilket tankställe med gas som helst.

Naturgas är ett icke förnybart bränsle

Naturgasen är som nämnts ett fossilt bränsle, det är alltså inte förnybart. Det utvinns ur separata gasfickor i oljekällor där långsam nedbrytning av biologiskt material legat i miljoner år men även genom så kallat oljeskiffer. När du kör med naturgas i tanken ger detta mer utsläpp än vad biobränslet gör men betydligt mycket mindre än vad bensin och diesel gör. Gasen är luktfri och helt färglös, den består av metan till ungefär 90 procent. Naturgas kommer förmodligen att användas som ett övergångsbränsle på vägen mot ett mer hållbart energisystem.

Naturgasen viktig i Europa

I Europa är naturgas en viktig del i allt från industriella processer till uppvärmning, matlagning och el. Den spelar alltså en stor roll på marknaden över energikällor i vår del av världen. Bara de senaste åren har gasanvändningen ökat med flera procent och man ser en ökad import av naturgas i EU. Gasen kommer framförallt från länder som Qatar, Algeriet och Ryssland. I Europa är de största naturgasproducenterna:

  • Ryssland
  • Norge
  • Nederländerna
  • Storbritannien

Framtidens bilar drivs av förnybar energi

I framtiden kommer allt fler bilar att drivas av förnybara drivmedel. I dagsläget finns det mestadels hybrider som kan gå från det ena bränslet till det andra och blanda fossila bränslen med biobränslen.