Unga bilförares säkerhet: felen som leder till allvarliga olyckor

Kontrollera registreringsnummer
SE

Forskning tyder på att unga bilförare löper tre gånger större risk att bli dödade i krockar med motorfordon än de som är 20 år eller äldre. Ju yngre personen bakom ratten är, desto sämre ser siffrorna ut. Den senaste publicerade årsstatistiken visar en ökning av antalet dödsfall. Målet är nu att få denna trend att röra sig i en annan riktning.

Unga bilförare och smartphones – en dålig kombination

I USA har exempelvis National Highway Traffic Safety Administration spårat antalet dödliga krockar med ett analyssystem. De senaste uppgifterna är hämtade från år 2014 och enligt dessa uppgifter dog mer än 2600 tonåringar i bilolyckor i landet det året. Ytterligare 243 000 unga skadades tillräckligt för att behöva behandlas på sjukhus. Det är tre huvudsakliga fel som leder till 75 procent av alla allvarliga krockar bland unga bilförare: att bilförarna misslyckas med att skanna sina omgivningar på ett tillfredsställande sätt, att bilens hastighet är för snabb för rådande vägförhållanden och att bilförarna blir distraherade av något.

Självklart finns det en distraherande orsak som tenderar att vara värre än andra - bilförarens smartphone. Enligt en treårig studie där sensorer och kameror installerades i bilar för att se hur bilförarna kör i verkliga situationer upptäckte man att ungefär en tredjedel av de unga bilförarna som krockade använde sina telefoner samtidigt. Cirka hälften av dessa bilförare skrev sms. Unga bilförare krockar inte bara oftare än vuxna, utan upplever också betydligt mer allvarliga krockar med mycket högre hastigheter.

mobil

Unga bilförare och nedsatt körförmåga

Enligt undersökningar kör inte unga bilförare alkoholpåverkade så ofta som vuxna. Trots detta är det de som utgör ungefär 27 procent av de årliga dödliga krockar som sker. I en studie säger sig 90 procent av tonåringarna sa att de "sällan eller aldrig" kör under påverkan av alkohol eller andra droger. Trots detta säger sig 50 procent av dem se andra unga bilförare dricka i samband med att de kör och 41 procent av dem rapporterar att de sett andra tonåringar som kört efter att ha rökt marijuana.

Sömn viktigt för unga bilförare

En viktiga fråga att ställa i samband med unga bilförares körvanor är nedsättningar i körsäkerheten som orsakats av sömnbrist, särskilt eftersom 18 vakna timmar i sträck kan ha samma effekt som en alkoholhalt på 0,08 i blodet. Experter säger att sömnstörningar för tonåringar har nått höga nivåer och en undersökning noterade nyligen att 87 procent får "mycket mindre" än den rekommenderade sömnen varje natt. Det rekommenderas att unga bilförare behöver mer än 9 timmars sömn varje natt för optimal körförmåga under dagen. Tonåringar som får mindre än 8 timmars sömn är en tredjedel mer benägna att råka ut för en bilolycka.

Unga bilförare och grupptryck

Att ha andra unga passagerare med sig i bilen gör risken för en krock ännu större. När en ung bilförare har två eller flera unga passagerare i bilen, är risken för att en dödlig krock ska inträffa hela tre gånger större. Det har med grupptryck och distraktioner att göra.

Skillnader mellan könen

Det finns också skillnader mellan tjejer och killar. Enligt statistik visas det att båda könen var distraherade innan de krockade. Men risken att distraheras var för tjejerna fyra gånger större med passagerare i bilen än om de körde ensamma. Killarna var sex gånger mer benägna att göra en olaglig manövrering med medpassagerare i bilen och löpte dubbelt så stor risk att agera vårdslöst i trafiken.

Bilinfo CARFAX

Vad kan du göra?

Om du själv är förälder till en ung bilförare bör du ge ditt barn kontinuerligt stöd för att utveckla goda vanor i trafiken. Det finns företag som ger resurser till vuxna och tonåringar, med information som är skräddarsydd för lärare, forskare, politiker, föräldrar och vårdnadshavare.

Att sätta upp och befästa körregler samt se till att de följs är särskilt effektivt för unga. Detta enligt en nyligen genomförd undersökning bland unga bilförare. I rapporten var tonåringar med engagerade föräldrar 70 procent mindre benägna att köra alkoholpåverkade, 50 procent mindre benägna att köra för fort och 30 procent mindre benägna att använda telefon medan de körde. Det var även dubbelt så sannolikt att ungdomar med engagerade föräldrar bar säkerhetsbälten. Att försöka skrämma upp sin tonåring till ett bättre beteende fungerar dock sällan, snarare kan de då känna sig överväldigade eller avskärma sig helt från det man säger. Eller ännu värre, göra precis tvärtom och köra rebelliskt i trafiken.

Vad gör biltillverkarna?

Värt att påpeka är att ett växande antal bilhandlare håller på att lansera en ny teknik som specifikt konstruerats med unga bilförares säkerhet i åtanke. Denna teknik finns redan tillgänglig hos bilmärken som Ford, Chevrolet och Hyundai. Företagen erbjuder en mängd olika strategier för att uppmuntra till säkrare bilkörning, inklusive möjligheten att begränsa bilens högsta hastighet och ljudvolym. Vissa system kan även varna ägaren av bilen med textmeddelanden om bilen lämnar ett visst geografiskt område, eller förhindra att säkerhetsfunktionerna avaktiveras. Varningsmeddelanden kan också ställas in inuti bilen, för att påminna bilföraren om att använda säkerhetsbälte, samt varna för att bränslet snart kommer att ta slut.

Hitta mer information om följande ämnen:

Hur man kan ta reda på om det rör sig om en krockad bil

Ouppmärksam bilkörning