Att göra ett säkert nödstopp

Kontrollera registreringsnummer
SE

Om du behöver göra ett nödstopp gäller det att köra undan bilen från trafikerade vägbanor och stanna snabbt på säkrast möjliga vis. Kanske har bilen gått sönder eller så har något annat allvarligt hänt som kräver att du stannar bilen på olämplig plats. Då är det viktigt att du vidtar rätt åtgärder.

I en nödsituation, eller om bilen gått sönder, kan du behöva göra ett nödstopp på en högtrafikerad väg. Oftast hinner du knappt tänka innan du måste stanna och köra in till vägrenen. CARFAX informerar om vad som är bra att känna till för att göra ett säkert nödstopp – för din egen och andras säkerhet!

Agera snabbt om du behöver göra nödstopp

Nödstopp är något som du blir tvungen till att göra, och det finns faktiskt inte så mycket att göra än att stanna bilen om du måste. Trots att det råder förbud mot att stanna och parkera på vissa platser så har nöden ingen lag – det är således lagligt att göra nödstopp om vidare körning är en säkerhetsfara. Om du inser att du behöver köra åt sidan och bromsa in hinner du inte tänka så mycket mer, det viktigaste i stunden är faktiskt att du reagerar på situationen och agerar. Dock är det viktigt att du agerar snabbt och på ett sätt som inte försätter andra eller dig själv i fara.

Nödstopp på motorväg & motortrafikled

Om du befinner dig på en motorväg eller motortrafikled och får motorhaveri, punktering eller andra plötsliga problem med bilen, ska du hålla så långt åt höger som du bara kan och svänga av på närmaste avfartsväg – om det finns någon. Blir du däremot tvungen att göra ett nödstopp illa kvickt ska du köra eller rulla ut bilen så nära vägrenen som möjligt. Flytta bilen så att du inte är en fara för andra bilister och glöm inte bort att du är skyldig att flytta din bil bort till en lämpligare plats så fort du kan.

Väl på plats vid vägkanten ska du slå på bilens varningsblinkers och placera ut varningstriangel. Om du har passagerare i bilen är det viktigt att de sätter sig vid sidan av vägen för att komma bort från körbanan. Försök sedan tillkalla hjälp om nödsituationen inte kan redas ut av dig på egen hand. Ring från mobilen. Bra att veta är att det också finns hjälptelefoner utplacerade vid vissa motorvägar.

Varningsblinkers & varningstriangel - vad gäller?

För att nödstoppet inte ska utgöra en fara för dig själv, passagerare eller andra trafikanter är det viktigt att du ser till att bilen syns där vid vägkanten. Om du står med ditt fordon så att du utgör fara eller hinder för annan trafik måste du sätta på bilens varningsblinkers för att varna andra förare, detta är rutin vid nödstopp och olyckor. När du sätter på varningsblinkers blinkar bilens alla fyra blinkers samtidigt vilket syns tydligt för andra trafikanter.

En eller flera varningstrianglar behövs för att kunna varna andra trafikanter om att du behövt göra ett nödstopp. Vid bilfärd är det lag på att du som förare har med dig minst en godkänd varningstriangel som säkerhet ifall du blir stående på en körbana eller vid en vägren och inte kan flytta din bil på en gång. Varningstriangeln ställs ut om du behövt stanna bilen på olämplig plats eller vid en väg som trafikeras i 60 km/h eller mer och triangeln ska placeras cirka 50-100 meter bakom. Detta för att varna andra som kör bil på vägarna i god tid och förebygga olyckor.

importerade begagnad bilar fran usa

Kunskap om bromsar

För att kunna göra ett säkert nödstopp är det också viktigt att ha kunskap om den bil du kör och om hur bromsarna fungerar. Alla bilar förutom de riktigt gamla har idag tvåkrets bromssystem, vilket ökar säkerheten på bilen avsevärt. Ett tvåkrets bromssystem innebär att om kretsen till två hjuls bromsar går sönder, så fungerar de andra två oberoende av dessa.

Bromsarna på dagens bilar är även hydrauliska, vilket betyder att kraften som kommer av att du trampar på bromspedalen förs över till bromsarna på hjulen med en särskild bromsvätska. När det kommer till bromsarna så finns det två typer av bromsar, skivbroms och trumbroms och i många fall är bromsarna också ABS-anpassade, det vill säga att de är låsningsfria. Detta hjälper dig att behålla styrningskrontrollen på bilen när du bromsar in hårt eller snabbt, vilket kan ske vid vissa nödstopp.

Förbered säkra nödstopp

Det går inte att veta om du kommer att behöva göra ett nödstopp på olämpliga platser, däremot går det att försöka göra sådana situationer lättare. Om olyckan är framme och du behöver göra ett nödstopp bidrar följande till större säkerhet i situationen:

  • Avstånd till andra trafikanter.
  • Att inte köra för fort.
  • Att ingen öppnar dörrar och kliver ut i vägen.
  • Säkra att handbromsen är i.
  • Ha fungerande varningsblinkers och godkänd triangel.
  • Ha filt, vatten och förstahjälpen-kit