Salvage title för importbilar

Kontrollera registreringsnummer
SE

Begagnade bilars historik kan ha stor inverkan på funktionaliteten, marknadsvärdet och trafiksäkerheten och det är till stor fördel att som konsument ha koll på vad den bil man är intresserad av egentligen varit med om. För att göra det lättare för konsumenter att kritiskt kunna granska fordonshistorik och samtidigt få en djupare inblick i vad man bör beakta i samband med köp av en begagnad bil introducerar CARFAX nu "riskfaktorer". CARFAX definierar en "riskfaktor" som en parameter som kan ha inflytande över bilens marknadsvärde och trafiksäkerhet. Exempel kan vara att bilen har en avvikande mätarställning, att bilen blivit importerad eller att den använts som taxi. Dessa faktorer behöver nödvändigtvis inte indikera att bilen är i dåligt skick, men CARFAX tror på en öppen och transparent marknad för begagnade bilar och vi anser att köparen har rätt att få tillgång till så mycket information som möjligt om bilars förflutna – innan ett köpbeslut fattas. CARFAX Sverige har tidigare publicerat denna kritiskt granskande statistik genom massmedia. Nu kan du bekvämt och enkelt hålla koll på statistiken med hjälp vår app "CARFAX Kolla upp bil app" som du nu kan ladda ner helt gratis.

Begagnade bilar med "salvage title" som importerats från USA

CARFAX har koll på samtliga bilar i Sverige, i USA och ytterligare 120 miljoner bilar runt om i Europa – en siffra som ständigt ökar. Kolla upp historiken bakom den bil som du är intresserad av med hjälp av en CARFAX-rapport för att vara säker på att den motsvarar dina förväntningar.

En "salvage title" påvisar att bilen i fråga har utsatts för stor skada och i vissa fall till och med fått klassificeringen "total loss" av ett försäkringsbolag. De flesta begagnade bilar med en "salvage title" kan ge intryck av att vara riktiga kap – men det finns en baksida. Även fastän bilen blivit reparerad är det svårt att avgöra huruvida skadan verkligen är permanent åtgärdad. Generellt sett finns det en anledning till varför just dessa bilar säljs till priser under det egentliga marknadsvärdet – en bil med en "salvage title" är svårare att få såld, framförallt om bilen har bytt ägare flera gånger. En bil med en "salvage title" bör därför ses som en riskfaktor eftersom den resultera i högre att försäkringskostnaderna stiger i höjden. Dessutom finns det stora osäkerhetsmoment gällande dessa bilars trafiksäkerhet. Många bilar med "salvage titles" har inte blivit korrekt reparerade vilket direkt påverkar din och andra i din omgivnings säkerhet. I Sverige finns det över 2 500 importerade begagnade bilar från USA med "salvage titles"! Du kan kontrollera om en bil har en "salvage title" med hjälp av en CARFAX-rapport.

importera bil